Prvo čitanje:

1Kor 4, 6-15

I gladujemo, i žeđamo, i goli smo.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Na meni i na Apolonu naučite onu »Ne preko onoga što je pisano« te se ne nadimate jednim protiv drugoga. Ta tko tebi daje prednost? Što imaš da nisi primio? Ako si pak primio, što se hvastaš kao da nisi primio? Već ste siti, već se obogatiste, bez nas se zakraljiste! Kamo sreće da se zakraljiste da i mi s vama zajedno kraljujemo! Jer Bog je, čini mi se, nas apostole prikazao posljednje, kao na smrt osuđene, jer postali smo prizor svijetu, i anđelima, i ljudima — mi ludi poradi Krista, vi mudri u Kristu; mi slabi, vi jaki; vi čašćeni, mi prezreni; sve do ovoga časa i gladujemo, i žeđamo, i goli smo, i pljuskaju nas, i beskućnici smo, i patimo se radeći svojim rukama. Proklinjani blagoslivljamo, proganjani ustrajemo, pogrđivani tješimo. Kao smeće svijeta postasmo, svačiji izmet sve do sada.

Ne pišem ovoga da vas postidim, nego da vas kao ljubljenu svoju djecu urazumim. Jer da imate u Kristu i deset tisuća učitelja, ipak ne biste imali više otaca. Ta u Kristu Isusu po evanđelju ja vas rodih.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 145, 17-21

Pripjev:

Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju.

Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima,
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.

On ispunja želje štovatelja svojih,
sluša njihove vapaje i spasava ih.
Gospodin štiti one koji njega ljube,
a zlotvore sve će zatrti.

Nek usta moja kazuju hvalu Gospodnju,
i svako tijelo nek slavi sveto ime njegovo
uvijek i dovijeka.

Evanđelje:

Lk 6, 1-5

Zašto činite što subotom nije dopušteno?

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jedne subote prolazio je Isus kroz usjeve. Učenici su njegovi trgali klasje, trli ga rukama i jeli. A neki farizeji rekoše: »Zašto činite što subotom nije dopušteno?« Odgovori im Isus: »Zar niste čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u Dom Božji, uze, pojede i svojim pratiocima dade prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko, nego samo svećenici?« I govoraše im: »Sin Čovječji gospodar je subote!«

Riječ Gospodnja.