POZIVNIK

R.Otvori, Gospodine, usne moje.O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu, velikom Gospodaru.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
    svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
    i na rijekama učvrsti.

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu, velikom Gospodaru.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
    tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: 
    duša mu se ne predaje ispraznosti, *
    i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
    i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
    koji traže lice Boga Jakovljeva.

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu, velikom Gospodaru.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, 
    dižite se, dveri vječne, *
    da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« 
    »Gospodin silan i junačan, *
    Gospodin silan u boju!«

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu, velikom Gospodaru.

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, 
    dižite se, dveri vječne, *
    da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« 
    »Gospodin nad Vojskama – *
    on je Kralj slave!«

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu, velikom Gospodaru.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu, velikom Gospodaru.

HIMAN

Vjekovit zvijezda Vladaru,
Što moću divnom stvori sve,
Stvorenjem svime vladaš ti
Providnošću još divniji.

Pomozi nama, molimo,
Nedostojnima slugama,
U novog dana osvitu
Daj duhu nove svjetlosti!

Nek bude s nama anđeo
Za zaštitu nam određen,
Da srce i duh očuva
Od zavodničkih zasjeda.

Sve osnove nek pomrsi
Što snuje Zmaj nam zavidni,
Da zlotvor mrežom prijevarnom
Ne ulovi nam srdaca.

Nek svaku prijetnju dušmansku
Od doma našeg otjera,
Od bolesti nas očuva
I sveti mir nam udijeli!

Sva slava Ocu vječnomu,
On sve što Sin ih otkupi
I Sveti Duh ih posveti
Po anđelima čuvao! Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Pošalji svjetlost svoju i vjernost.

PS 43 (42) Čežnja za hramom

Ja – Svjetlost – dođoh na svijet (Iv 12, 46).

Dosudi mi pravo, Bože, 
    i povedi parbu moju
    protiv čeljadi bezbožne, *
    izbavi me od čovjeka prijevarna i opaka!
Jer ti si, Bože, zaklon moj: 
    zašto me odbacuješ? *
    Zašto obilazim žalostan,
    pritisnut dušmanima?

Pošalji svjetlost svoju i vjernost:
    nek me vode, *
    nek me dovedu na tvoju svetu goru,
    u šatore tvoje!
I pristupit ću Božjem žrtveniku, *
    Bogu, radosti svojoj.
Citrom ću slaviti tebe, *
    Bože, o Bože moj!

Što si mi, dušo, klonula *
    i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
    spasenje svoje, Boga svog!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Pošalji svjetlost svoju i vjernost.

Antifona 2.

Spasavaj nas, Gospodine, u sve dane života našega.

Hvalospjev (Iz 38, 10-14. 17-20). Tjeskoba umirućeg i radost iscijeljenog.

Mrtav bijah, a evo živim… te imam ključe Smrti (Otk 1, 17- 18).

Govorio sam: U polovici dana svojih *
    ja moram otići.
Na vratima Podzemlja mjesto mi je dano *
    za ostatak mojih ljeta.
Govorio sam: Vidjet više neću Gospodina *
    na zemlji živih,
vidjet više neću nikoga *
    od stanovnika ovog svijeta.

Stan je moj razvrgnut, bačen daleko, *
    kao šator pastirski;
poput tkalca moj si život namotao*
    da bi me otkinuo od osnove.
Od jutra do noći skončat ćeš me, *
    vičem sve do jutra;
kao što lav mrska kosti moje, *
    od jutra do noći skončat ćeš me.
Poput laste ja pijučem, *
    zapomažem kao golubica,
uzgor mi se okreću oči, *
    zauzmi se, jamči za me.

Ti si spasio dušu moju od jame uništenja, *
    za leđa si bacio sve moje grijehe.
Jer Podzemlje ne slavi tebe, *
    ne hvali te Smrt;
oni koji padnu u rupu *
    u tvoju se vjernost više ne uzdaju.
Živi, živi, jedino on te slavi kao ja danas, *
    otac naučava sinovima tvoju vjernost.
U pomoć mi, Gospodine, priteci, *
    i mi ćemo pjevati uz harfe
sve dane svojega života *
    pred Hramom Gospodnjim.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Spasavaj nas, Gospodine, u sve dane života našega.

Antifona 3.

Bože, tebi dolikuje hvalospjev na Sionu. †

Ps 65 (64). Svečana zahvalnica

Sion – to je nebeski grad (Origen).

Bože, tebi dolikuje hvalospjev na Sionu,
    † tebi se ispunja zavjet – *
    ti molitve uslišuješ.
Svaka put dolazi k tebi *
    pod teretom grijeha.
Naši nas prijestupi taru, *
    ti ih pomiruješ.
Blažen kog izabra i k sebi približi: *
    on boravi u dvorima tvojim.
Daj da se nasitimo dobrima Doma tvoga, *
    i svetošću tvoga Hrama.
Čudesno nas uslišuješ u pravednosti svojoj, *
    o Bože, spasenje naše,
nado svih krajeva svijeta *
    i mora dalekih.

Učvršćuješ bregove jakošću svojom, *
    silom opasân.
Krotiš huku mora, *
    huku valova i buku naroda.
Oni što žive nakraj svijeta 
    boje se znamenja tvojih; *
    dveri jutra i večeri radošću napunjaš.

Ti pohodi zemlju i ti je natopi, *
    obogati nju veoma.
Božja se rijeka vodom napuni, *
    ti pripravi ljudima žito.
Ovako pripremi zemlju: *
    brazde joj natopi, *
    grude joj poravna;
kišom je omekša, *
    usjeve joj blagoslovi.

Ti okruni  godinu dobrotom svojom, *
    plodnost niče za stopama tvojim.
Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja, *
    brežuljci se pašu radošću.
Livade se kite stadima, 
    doline se pokrivaju žitom: *
    svagdje klicanje, pjesma.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Bože, tebi dolikuje hvalospjev na Sionu.

ČITANJE 1 Sol 5, 4-5

Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac: ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame.

Otpjev

R. Gospodine, glas mi poslušaj; * u tvoje se riječi uzdam.
     Gospodine, glas mi poslušaj; u tvoje se riječi uzdam.

O. Pretječem zoru i molim za pomoć. * U tvoje se riječi uzdam.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Gospodine…

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Izbavi nas, Gospodine, iz ruku svih koji nas mrze.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: 
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *

    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Izbavi nas, Gospodine, iz ruku svih koji nas mrze.

MOLBENICA

Krist je svojim uskrsnućem svijet prosvijetlio. Njemu, Spasitelju svome, kličimo i s poniznom molitvom se utecimo:

R. Čuvaj nas, Gospodine, na putu svome.

 • Jutarnjom molitvom, Gospodine Isuse, spominjemo se tvog uskrsnuća: nek nada u slavu tvoju prosvjetljuje naš dan. R.
 • Primi, Gospodine, naše želje i učvrsti nam odluke koje ti prikazujemo kao prvine ovog dana. R.
 • Daj nam danas napredovati u tvojoj ljubavi: nek sve bude na dobro nama i braći ljudima koje ćemo danas susretati. R.
 • Daj, Gospodine, da pred svim ljudima dajemo svjedočanstvo života te vide naša dobra djela i proslave Oca nebeskoga. R.Oče naš, koji jesi na nebesima,
  sveti se ime tvoje,
  dođi kraljevstvo tvoje,
  budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
  Kruh naš svagdanji daj nam danas.
  I otpusti nam duge naše
  kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
  i ne uvedi nas u napast,
  nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Gospodine Isuse Kriste, svjetlo pravo! Ti sve ljude prosvjetljuješ i vodiš k spasenju. Daj nam, molimo te, snage da ti pripravimo put mira i pravde. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.