R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

Josipe, diko visokih nebesa,
Ufanje naše, svega svijeta štite,
Blago nam primi pjesme, štono k tebi
S radošću hite.

Bog htjede, Djevin Zaručnik da budeš,
Da njegov Sin te ocem zove svojim,
Spasenje svijeta povjeri Gospodin
Skrbima tvojim.

Proroci zovu Spasa tek s daleka,
Tvoje ga oči sretne gledat mogu
U staji, gdjeno ponizno se klanjaš
Djetešcu Bogu.

Višnji Gospodar, Kralj nad kraljevima,
Čijeg se miga svi u paklu boje,
Kom služi nebo: smjeran spremno vrši
Naredbe tvoje.

Uvijeke slava svevišnjemu Trojstvu,
Koje u slavi uzdiže te vječnoj:
I nama Ono na riječ tvoju dalo
Radosti svete. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
I pohitješe pastiri radosni
te pronađoše Mariju, Josipa
i novorođenče Isusa gdje leži u jaslama.

PSALAM 63 (62) 2 – 9 Čežnja za Bogom
Crkva žeđa za svojim Spasiteljem, žudeći da ugasi žeđ na izvoru žive vode koja teče za vječni život (usp Kasiodor)

O Bože, ti si Bog moj: *
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, *
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio *
gledajući ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života, *
moje će te usne slaviti.

Tako ću te slaviti za života, *
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, *
hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem, *
u bdijenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć, *
kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija, *
desnica me tvoja drži.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
I pohitješe pastiri radosni
te pronađoše Mariju, Josipa
i novorođenče Isusa gdje leži u jaslama.

2^ Antifona
Josip i Marija, Isusova majka,
divili su se
što se to o njemu govori
a Šimun ih blagoslovi.

HVALOSPJEV (Dn 3, 57 – 88.56) Slavospjev stvorenja Bogu
 Hvalite Boga našega, sve sluge njegove (Otk 19, 5)

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
hvali i uzvisuj ga dovijeka!
Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, *
hvaljen i slavljen dovijeka!

(Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.)

2^ Antifona
Josip i Marija, Isusova majka,
divili su se
što se to o njemu govori
a Šimun ih blagoslovi.

3^ Antifona 
Josip ustane,
uze noću dijete i Majku njegovu
te krene u Egipat.
i ostane ondje sve do Herodove smrti.

PSALAM 149 Pobjednička pjesma svetacaKralju svome, Kristu, neka klikću sinovi Crkve, sinovi naroda  (Hezihije)

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Neka se raduje Izrael Stvoritelju svojem! *
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!
Neka u kolu hvale ime njegovo *
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj, *
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi, *
neka kliču s ležaja svojih!
Neka im pohvale Božje budu na ustima, *
mačevi dvosjekli u rukama,
da nad pucima izvrše odmazdu, *
i kaznu nad narodima:
da im kraljeve bace u lance, *
a odličnike u okove gvozdene;
da na njima izvrše sud davno napisan: *
neka bude na čast svim pobožnicima njegovim!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona 
Josip ustane,
uze noću dijete i Majku njegovu
te krene u Egipat.
i ostane ondje sve do Herodove smrti.

KRATKO ČITANJE 2 Sam 7, 28 – 29 
Gospodine Bože, ti si Bog, tvoje su riječi istinite i ti daješ ovo lijepo obećanje svome sluzi. Udostoj se sada blagosloviti dom svoga sluge, da ostane dovijeka pred tobom. Jer kad ti, Gospode Bože, obrekneš i blagosloviš, kuća tvoga sluge bit će blagoslovljena zasvagda.

KRATKI OTPJEV
R. Gospodin ga stavi * za gospodara kući svojoj.
Gospodin ga stavi za gospodara kući svojoj.
O. Za nadstojnika svega imanja svoga, za gospodara kući svojoj. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Gospodin ga stavi za gospodara kući svojoj.

Antifona uz Hvalospjev
Josip se nastani u gradu zvanu Nazaret,
da se ispuni što je rečeno po prorocima.
Zvat će se Nazarećanin.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Josip se nastani u gradu zvanu Nazaret,
da se ispuni što je rečeno po prorocima.
Zvat će se Nazarećanin.

MOLBENICA
Žarko se pomolimo Gospodinu koji opravda i spasi ljude:

Gospodine, oživljuj nas u pravednosti svojoj.

Gospodine Bože, ti si pozvao naše očeve da pred tobom žive savršenim životom;
– daj da idući njihovim stopama budemo i mi savršeni kao što ti zapovijedaš.
Josipa, muža pravedna, ti si izabrao da hrani tvoga Sina dok je bio dječak i mladić;
– daj da i mi u svojoj braći služimo Kristovu tijelu.
Zemlju si ljudima povjerio da je napune i sebi podvrgnu;
– nauči nas da se u ovom svijetu zdušno zalažemo i trajno tvoju slavu tražimo.
Dobri Oče, sjeti se djela svojih ruku
– i daj svima da svojim radom zasluže život dostojan čovjeka.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ti si odgovornosti svetoga Josipa povjerio svoga Sina Isusa i njegovu Majku Mariju. Udijeli svojoj Crkvi da, po njegovu zagovoru, otajstvo spasenja vjerno čuva i vrši sve do dana potpunog ostvarenja. Po Gospodinu. Amen.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.