JUTARNJA

SVETI MARKO, evanđelist – pratio je apostola Pavla na njegovu prvom putovanju. Bio je učenik sv. Petra, i sastavio je Evanđelje prema njegovu svjedočanstvu

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Zahvalna srca tebi, Marko sveti,
Pjevamo pjesme, uzdajemo hvale:
Narodu Božjem predade u polog
Poruku spasa.

Štovatelj Petrov još u domu majke,
Suradnik, zatim, pratilac, pomoćnik:
Kristove riječi Petrovih iz usta
U srce primaš.

Potaknut Duhom, knjigu Blage vijesti
Napisa svemu kršćanskome svijetu:
Učitelj Isus iz nje svima zbori
Riječi života.

Suputnik Pavlov, ustrajni suborac,
Njegovim žarom obuzet si bio:
Trpeć za Krista krv si svoju dao,
Svjedoče smjeli!

Vječna ti hvala, Učitelju Kriste,
Kruno nebeska ustrajnih svjedoka!
Snaga nek tvoja jača nas i hrabri
Za te svjedočit! Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Sveti su evanđelisti istražili mudrost starine
i riječima su proroka potvrdili svoje izvještaje, aleluja.

PSALAM 63 (62), 2 – 9 Čežnja za Bogom
Crkva žeđa za svojim Spasiteljem, žudeći da ugasi žeđ na izvoru žive vode koja teče za vječni život (usp Kasiodor)

O Bože, ti si Bog moj: *
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, *
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio *
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života, *
moje će te usne slavit.

Tako ću te slavit za života, *
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, *
hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem, *
u bdijenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć, *
kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija, *
desnica me tvoja drži.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

1^ Antifona
Sveti su evanđelisti istražili mudrost starine
i riječima su proroka potvrdili svoje izvještaje, aleluja.

2^ Antifona
Vjerom u istinu Bog nas je pozvao po evanđelju
na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista, aleluja.

HVALOSPJEV (Dn 3, 57 – 88.56)  Slavospjev stvorenja Bogu
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove (Otk 19, 5).

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
hvali i uzvisuj ga dovijeka!
Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, *
hvaljen i slavljen dovijeka!

(Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.)

2^ Antifona
Vjerom u istinu Bog nas je pozvao po evanđelju
na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista, aleluja.

3^ Antifona
Mnogi će slaviti mudrost njihovu
i hvala im neće prestati dovijeka, aleluja.

PSALAM 149 Pobjednička pjesma svetaca
Kralju svome, Kristu, neka klikću sinovi Crkve, sinovi naroda (Hezihije).

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Neka se raduje Izrael Stvoritelju svojem! *
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!
Neka u kolu hvale ime njegovo *
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj, *
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi, *
neka kliču s ležaja svojih!
Neka im pohvale Božje budu na ustima, *
mačevi dvosjekli u rukama,
da nad pucima izvrše odmazdu, *
i kaznu nad narodima:
da im kraljeve bace u lance, *
a odličnike u okove gvozdene;
da na njima izvrše sud davno napisan: *
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!
Aleluja!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

3^ Antifona
Mnogi će slaviti mudrost njihovu
i hvala im neće prestati dovijeka, aleluja.

KRATKO ČITANJE 1 Kor 15, 1 – 2a. 3 – 4
Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite, po kojem se spasavate. Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima, bi pokopan i uskrišen treći dan po Pismima.

KRATKI OTPJEV
R.Navještahu slavu Gospodnju i silu njegovu * Aleluja, aleluja.
Navještahu slavu Gospodnju i silu njegovu * Aleluja, aleluja.
O. I djela čudesna što ih učini. * Aleluja, Aleluja. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Navještahu slavu Gospodnju i silu njegovu * Aleluja, aleluja.

Antifona uz Hvalospjev
Milošću Isusa Krista vjernim narodima
poslani su učitelji i evanđelisti na službu vjere, aleluja.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Milošću Isusa Krista vjernim narodima
poslani su učitelji i evanđelisti na službu vjere, aleluja.

MOLBENICA
Spasitelj je naš smrt razorio te po evanđelju život prosvijetlio. Hvalom njega proslavimo i poiznom mu se molbom utecimo:

         Učvrsti svoju Crkvu u vjeri i ljubavi!

Ti si svoju Crkvu po svecima i izvrsnim učiteljima čudesno prosvijetlio;
– daj da se s toga svjetla kršćani vazda raduju.
Kad su sveti pastiri poput Mojsija tebi molbu upravljali, narodu si grijehe otpustio;
– njihovim zagovorom trajno čisti i posvećuj svoju Crkvu!
Posred braće pomazao si svoje svete i Duha si im Svetog dao;
– Duhom Svetim ispuni sve upravitelje svoga naroda!
Ti si sam postao posjed svetih pastira;
– ne daj da itko od onih koje si krvlju stekao bez tebe ostane.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ti si svetog evanđelista Marka proslavio darom propovijedanja. Daj da se i mi okoristimo njegovim učenjem i vjerno idemo stopama Krista Gospodina. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.