Jutarnja

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Ant.

Poklonimo se Gospodinu, jer on nas stvori.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. Poklonimo se Gospodinu, jer on nas stvori.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, 
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. Poklonimo se Gospodinu, jer on nas stvori.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!Ant. Poklonimo se Gospodinu, jer on nas stvori.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Poklonimo se Gospodinu, jer on nas stvori.

HIMAN

Bjež, noći, tmino, oblače,
Već ide svjetlo, nebo sja!
O varav svijete smutljivi,
Krist dolazi: iščezavaj!

Sunčanom zrakom taknuta
Po zemlji tama trga se,
Stvar svaka boju dobiva
U svjetlu zvijezde žarane.

O Kriste, srećo jedina,
Prostodušno i čisto te
Sa plačem, pjesmom molimo:
Pomozi duhu našemu!

Pun svijet je boja lažljivih,
Osvijetli ti nam pravi lik,
Ti pravo svjetlo blaženih,
Sjaj nama licem prejasnim.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Bože, tvojom ćemo svjetlošću svjetlost vidjeti.

Ps 36 (35). Ljudska pokvarenost i Božja dobrota.

Tko ide za mnom, neće hodati u tami, nego će imati svjetlost života (Iv 8, 12).

Grešan je naum u srcu zlotvora, *
    straha Božjega nema on pred očima.

Sam sebi on laska suviše, *
    grijeha svog ne vidi i ne mrzi.
Riječi usta njegovih zlodjelo su i prijevara, *
    za razumnost i dobro on više ne mari.
Bezakonje smišlja na postelji svojoj, 
    na opaku ostaje putu, *
    od zla ne odustaje.

Do neba je, Gospodine, dobrota tvoja, *
    do oblaka vjernost tvoja.
Pravednost je tvoja ko Božji vrhunci, 
    a sudovi tvoji ko duboko more: *
    ljude i stoku ti, Gospodine, spasavaš.

Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja, *
    pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju:
site se pretilinom Doma tvojega, *
    potocima svojih slasti ti ih napajaš.
U tebi je izvor životni, *
    tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo.

Zakrili dobrotom sve koji te štuju, *
    i pravednošću svojom sve koji su srca čestita.
Neka me ne zgazi noga ohola, *
    i ruka grešnika neka me ne goni.
Gle, padoše koji čine bezakonje: *
    oboreni su, ne mogu ustati.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Bože, tvojom ćemo svjetlošću svjetlost vidjeti.

Antifona 2.

Velik si, Gospodine, i divan u sili svojoj.

Hvalospjev (Jdt 16, 2-3. 15-19). Bog,  stvoritelj svijeta i zaštitnik svog naroda.

Pjevali su pjesmu novu (Otk 5, 9).

Slavite Boga moga s bubnjevima, *
    Gospodinu pjevajte s cimbalima,
psalam i pohvalu pjevajte mu u čast, *
    veličajte i zazivajte Ime njegovo!
Jer je Gospod Bog što dokončava ratove, *
    Gospodin mu je ime.

Bogu svom pjevat ću pjesmu novu. 
    Velik si i slavan, Gospode! *
    U sili divan i nepobjediv!
Sva stvorenja tvoja tebi neka služe, *
    jer ti samo reče, i postadoše;
posla duh svoj, i on ih oblikova. *
    I glasu tvome nitko ne odolje.

Planine će se iz temelja s vodama potresti, *
    hridi će se pred tobom kao od voska istopiti,
ali prema onima koji te se boje, *
    ti ćeš i tada milostiv biti.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Velik si, Gospodine, i divan u sili svojoj.

Antifona 3.Kličite Bogu glasom radosnim.

Ps 47 (46). Gospodin, kralj Izraela i kralj svijeta.

Sjede zdesna Ocu, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

Narodi svi, plješćite rukama, *
    kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan, *
    kralj velik nad zemljom svom.

Narode je nama podložio, *
    pogane stavio pod noge naše,
baštinu nam odabrao – *
    ponos Jakova, svoga ljubimca.
Uzlazi Bog uz klicanje, *
    Gospodin uza zvuke trublje.

Pjevajte Bogu, pjevajte, *
    pjevajte kralju našemu, pjevajte!
Jer on je kralj nad zemljom svom, *
    pjevajte Bogu, pjevači vrsni!

Bog kraljuje nad narodima, *
    stoluje Bog na svetom prijestolju.
Prvaci se pribiru poganski *
    k narodu Boga Abrahamova.
Božji su svi vlastodršci zemlje, *
    nad svima on je uzvišen.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.Ant. Kličite Bogu glasom radosnim.

ČITANJE Tob 4, 16. 18-19a.

Što ne želiš da drugi učini tebi, ni ti nikad ne čini drugome. Dijeli svoj kruh s gladnima, a svojom odjećom odjeni gologa. Sve što ti je suvišno daj drugima, a kada dijeliš milostinju, nek ti oko ne bude stisnuto. Obraćaj se uvijek onome tko je mudar, i ne odbacuj korisna savjeta. U svakoj prilici hvali Gospodina Boga i moli ga da ti upravlja putove, da sve tvoje staze i namjere dobro završe.

OTPJEV

R. Prikloni mi, Bože, srce * propisima svojim.
       Prikloni mi, Bože, srce propisima svojim.

O. Život mi čuvaj na putu svojemu. * Propisima svojim.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Prikloni…

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Iskaži nam dobrotu svoju i sjeti se Saveza svetoga svojega.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: 
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
   da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Iskaži nam dobrotu svoju i sjeti se Saveza svetoga svojega.

MOLBENICA


Hvalu iskažimo Kristu i njega uvijek proslavljujmo, jer se on nije sustezao nazvati braćom one koje posveti. Upravimo mu stoga vapaj:

R.Posveti, Gospodine, braću svoju.

  • Daj da početak ovoga dana čista srca posvetimo u čast tvoga uskrsnuća te ti sav naš današnji posao bude mio. R.
  • Ti nam ovaj dan, znak tvoje ljubavi, dade na radost i spasenje; svakodnevno nas obnavljaj da ti na slavu budemo. R.
  • Nauči nas da te trajno prepoznajemo u braći svojoj i nalazimo te u patnicima i siromasima. R.
  • Daj nam danas sa svima u miru živjeti i ne daj da ikome za zlo uzvratimo zlom. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Usliši nas, Bože, Spasitelju naš. Daj da hodimo u svjetlu i da istinu u djelo provodimo. U tebi smo rođeni kao djeca svjetla; daj da pred ljudima budemo i svjedoci tvoga evanđelja. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.