Crkva danas proslavlja Svete anđele čuvare. Svaki anđeo, pa i anđeo čuvar, jeste duhovno biće koje neprestano gleda u lice Božije, uživajući u Božijoj ljubavi i bliskosti. To je verska istina. Biblija pominje anđele na nekoliko mesta. Jevanđelist Matej je zabeležio Isusove reči: ‘Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih, jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju lice Oca moga nebeskoga!’ Anđeli čuvari nas štite, vode i brane od svakog zla. Oni mogu dati podsticaje za spasavanje života. Anđeo čuvar je dobar životni prijatelj. O tome svedoče brojni sveci i uzori hrišćanskog života koji su znali da sarađuju sa anđelima. Bog nam ih je dao kao neku vrstu produžene pratnje. Pošto svaki čovek ima misiju na zemlji, imaće koristi od saradnje sa anđelima. Neka nas ovaj današnji pomen Anđela čuvara, koji Crkva stavlja pred nas, podseti na to kakvo je blago ostavljeno čoveku i kakve mogućnosti imamo kao vernici.