Na Duhovski ponedeljak Crkva proslavlja praznik Marije Majke Crkve, što nas posebno poziva na razmišljanje o ulozi Marije u Crkvi. Hrist je sa krsta dao Mariji Ivana za sina i tako, preko „ljubljenog učenika“, Marija postaje Majka i Kraljica apostola, ali i Majka Crkve. Marija okuplja Crkvu i Ona je i zastupa kod svog Sina. Dajući nam svoju Majku da bude Majka Crkve nakon Njegovog odlaska na Nebo i silaska Duha Svetoga, Isus nas prepušta Majci, koja je sada naša Zastupnica i Posrednica.

Sveti Pavle, slikom tela, približava nam otajstvo Crkve. Hrist predstavlja Glavu tog Tela, a svi mi ostali članovi Crkve smo delovi tog Tela. Marija, koja je rodila Isusa, otajstveno rađa i Crkvu, i postaje Majka Crkve. Na Pedesetnicu smo slavili događaj kada je Isus poslao obećanog Duha Svetoga apostolima, koji su bili okupljeni upravo oko Marije. Ona je bila prisutna u vreme rođenja Crkve i zato je ona Majka Crkve.

Nastanak ovog praznika ima svoje začetke, u direktnijem smislu, u radu Drugog vatikanskog sabora, koji je u svojoj konstrukciji o Crkvi Lumen gentium  deo posvetio Devici Mariji. Na kraju 3. zasedanja tog Sabora papa Pavle VI. je Mariju nazvao Majkom Crkve, odnosno svih vernika koji joj se rado obraćaju kao svojoj nebeskoj Majci. Iste godine odobren je i misni obrazac nazvan Marija Majka Crkve i uključen u Rimski misal.

Kod nas je poštovanje Marije Majke Crkve prošireno na podsticaj zagrebačkog nadbiskupa Franje Kuharića. Na njegovu molbu sv. papa Ivan Pavle II 1979. godine odobrio je uvođenje praznika Blažene Device Marije Majke Crkve za celo područje Biskupske konferencije bivše države, a takođe je utvrdio da se slavi svake godine na Duhovski ponedeljak.

Sprovodeći odluku pape Franje, dekretom od 11. februara 2018. na 160. godišnjicu prvog ukazanja Device Marije u Lurdu, Kongregacija za nauk vere i disciplinu sakramenata odobrila je upis sećanja na Blaženu Devicu Mariju Majku Crkve u Opšti rimski kalendar. Održavanje važnim otajstvo duhovnog majčinstva Marije, koja nije prestajala da se, od iščekivanja Duha Svetoga do Pedesetnice, kao majka brine za hodočasničku Crkvu, Sveti Otac je odredio da ponedeljak posle Duhova, spomendan Marije Majke Crkve bude obvezan za celu Crkvu rimskog obreda. Tim spomendanom, ističe se u dokumentu, Papa želi da u pastirima, redovnicima i vernicima poraste majčinski osećaj Crkve, kao i iskrena marijanska pobožnost.