Danas je praznik blažene Marije Propetog Isusa Petković. Rođena je u Blatu na Korčuli 10. decembra 1892. Bila je šesto od osmoro dece u porodici Antuna i Marije Petković, u imućnoj i pobožnoj porodici. Njihova ćerka Marija pokazala je sklonost ka pobožnosti i milosrđu. Primetila je stradanje naroda, glad i nemaštinu, pa je kao dete odlučila da zaštiti siromašne, ovu „izabranu i ljubljenu braću Raspetoga Gospoda“, kako je znala da im se obrati.

U prvim godinama svog života položila je zavet večne čistote. U svom rodnom Blatu vodila je tri verska društva i predavala deci veronauku i osnovne predmete u školi. Na podsticaj biskupa Marčelića, na praznik Sv. Franje 4. oktobra 1920. godine osnovala je Družbu Kćeri Milosrđa, Treći samostanski red Sv. Franje. Svrha Družbe je bila širenje znanja o božanskoj ljubavi i milosrđu. Dobila je ime Marija Propetog Isusa i zauzimala je položaj vrhovne poglavarice Družbe. Redovnice su preko Družbe izdržavale do tri stotine dece i pomagale siročad i udovice. Najveću radost videla je u siromašnima, prognanima i prezrenima. U njima je prepoznala lice stradalnog Isusa i radovala se ako im može biti na usluzi.

 Nova zajednica ubrzo se počela širiti po Hrvatskoj, a od 1940. i u Južnoj Americi. Marija Propetog Isusa Petković 1952. nastanila se u Rimu, gde je počela da deluje Vrhovna uprava. Pred kraj života doživela je moždani udar, i umrla na glasu svetosti 9. jula 1966. godine. Njeni posmrtni ostaci su preneti u matičnu kuću u Blatu. Blaženom ju je proglasio papa Jovan Pavle II u Dubrovniku 06. juna 2003. godine. Njena Družba danas ima oko 450 članica koji deluju na tri kontinenta u 12 država. Redovnice su posebnu pažnju posvetile vaspitanju i obrazovanju dece i mladih, katehezi, brizi o starima, bolesnima i nemoćnima, misijama i župnom pastoralu.

Molitva blaženoj Mariji Propetog Isusa Petković

Bože, Oče dobri, milošću bogati, spaso si nas krstom Sina Tvoga Isusa Hrista. Zapali u našim srcima, zastupništvom blažene Marije Propetog Isusa Petković, oganj ljubavi svoje, da volimo iznad svega tebe i svoju braću u ljubavi Hristovoj. On je Bog i živi i caruje sa tobom u jedinstvu Svetoga Duha, u veke vekova. Amen.