Danas slavimo Gospu Fatimsku. Dok je u Evropi besneo Prvi svetski rat, u malom portugalskom gradu Fatimi na današnji dan 1917. godine dogodilo se čudo. Papa Benedikt XV. upravo je izdao pismo kojim se obratio Majci Božjoj da zaustavi ratne strahote i naredio  vernicima da po celom svetu mole za mir.

Crkva u Portugalu je takođe bila u nezavidnoj situaciji, jer joj tadašnji vladari nisu bili baš naklonjeni. Tu na scenu stupa troje dece: Lucija, Jacinta i Franjo. Koji su prethodnih godina već imali ukazanja anđela čuvara

Toga dana, 13. maja 1917. godine, bila je nedjelja. Lucija je imala deset godina, Franjo devet a Jacinta osam. Posle svete mise otišli ​​su da čuvaju ovce u jednoj dolini. Nakon što su izmolili krunicu, iznad jednoga izvora ili česme ukazala im se divna Gospođa, svetlija od sunca. Ona ih je zamolila da na to mesto dolaze svakog trinaestog u mesecu sve do oktobra.

Pastiri su prvo videli dve svetlosti, a potom i samu Gospu. Lucija je kasnije opisala to viđenje na sledeći način: „ Bila je to jedna Gospođa potpuno odevena u belo, svetlija od sunca, oko koje se širilo svetlo sjajnije i blistavije od onog koje je zračio kristalni sud pun čiste vode obasjan zlatnim zracima sunca. Njeno lice, neopisivo lepo, nije bilo ni tužno ni veselo već ozbiljno. Ruke sklopljene kao u molitvi, bile su savijene i okrenute prema gore. Na desnoj ruci joj je visila krunica.”Gospa je ušla u razgovor sa decom, rekavši im da se ne boje. Tada ih je Gospa obasjala divnom svetlošću, koja je prodrla do najskrivenijih delova njihovog bića, i oni su mogli da vide sebe u Bogu. Gospa ih je podstakla da mole krunicu za kraj rata i mir u svetu.Gospa je nadalje zahtevala pokoru, i neprestanu molitvu, posebno krunice. Deci je poručila da će joj se Franjo i Jacinta uskoro pridružiti u nebu, a da će Lucija dugo živeti.

U julu su pastiri imali viziju pakla koju im je pokazala Gospa, ali su dobili i upozorenje da će, ako svet ne prestane da vređa Boga, doći do još strašnijeg rata. Gospa je tom prilikom govorila i o obraćenju Rusije. Upozorila je i na velika stradanja koja čekaju Svetog Oca i ljude dobre volje. Ali ona je naglasila da će na kraju Rusija biti posvećena njenom Prečistom Srcu i da će se obratiti. Ovo je, ukratko, sadržaj prve dve fatimske tajne. Toga dana Gospa je decu naučila molitvi koja će se moliti posle svake desete krunice („O Isuse moj, oprosti nam naše grehe“). Treća tajna ostala je nepoznata sve do 2000. godine, kada ju je Sveta Stolica konačno otkrila. Posle otkrivanja treće tajne, odmah je stiglo i objašnjenje od Josepha Ratzingera, tada prefekta Kongregacije za nauk vere, da se tajna odnosi na događaje koji su se već desili (pre svega na teške progone hrišćana u XX. veku, ali i na atentat na papu Ivana Pavla II.).Na svom poslednjem ukazanju 13. oktobra, Gospa je objavila svoje ime – Gospa od Svete krunice. Bilo je to 13. maja 1981. godine, na dan kada su počela fatimska ukazanja, pokušan je atentat na papu Vojtilu. Sam papa je verovao da svoj život duguje Gospi Fatimskoj. U njenu krunu ugradio je metak kojim je bio pogođen.