Danas se Crkva spominje mučeništva ili glavoseka glave sv. Ivana Krstitelj. Na pomenu Isusovog preteče, verovatno nam se pred očima pojavljuje scena Herodove gozbe i Herodijadine ćerke u zanosnom plesu. Mučeništvo svetog Ivana opisuju jevanđelisti sveti Matej, sveti Marko i sveti Luka. Sveti Marko ovako opisuje taj dramatični događaj: „Herod je bio zapovjedio da uhvate Ivana i da ga, svezana u lance, bace u tamnicu, zbog Herodijade, žene svoga brata Filipa, koju bijaše uzeo za ženu, jer mu je Ivan govorio: ‘Nije ti dopušteno imati ženu svoga brata.’ Zato ga je Herodijada zamrzila i htjela ubiti, ali nije mogla. A Herod se bojao Ivana. Znao je da je pravedan i Bogu posvećen čovjek i zato ga je štitio. Kad bi ga slušao, odmah bi se zbunio, ali bi ga ipak rado slušao. No, dođe zgodan dan, kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, visokim časnicima i galilejskim prvacima. Uđe Herodijadina kći te je tako plesala da se svidjela Herodu i gostima. Kralj reče djevojci: ‘Išti od mene što god hoćeš, i dat ću ti.’ I zakle joj se: ‘Dat ću ti što god zatražiš od mene, pa bilo to i pol moga kraljevstva.’ Ona iziđe te reče svojoj majci: ‘Što ću tražiti?’ – ‘Glavu Ivana Krstitelja,’ odgovori ona. Vrati se odmah žurno kralju i zatraži: ‘Hoću da mi odmah daš na pladnju glavu Ivana Krstitelja.’ To ražalosti kralja, ali zbog zakletve dane pred gostima ne htjede je odbiti. Kralj odmah pošalje krvnika I naredi mu da donese Ivanovu glavu. Ovaj ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka svojoj majci. Kad to čuše Ivanovi učenici, dođoše i uzeše njegovo tijelo te ga položiše u grob” (Mk 6,17-29). Ivanu je odsečena glava zbog istine za koju se zalagao i koju je naveštao. Time se ispunilo proročanstvo koje je sam Ivan Krstitelj izgovorio pred učenicima kada je, govoreći o Hristu, rekao da je Hrist, Jaganjac Božiji koji oduzima grehe sveta, mora uzvisiti, a da se on, Ivan, treba umanjiti. To se bukvalno dogodilo. Ivana su zatvorili i potom mu odrubili glavu.

Jevrejski istoričar Josif Flavije je oko 90. godine dao ovo svedočanstvo o Ivanu: „Herod je, naime, dao da se pogubi taj Ivan, zvani Krstitelj, jer je bio dobar čovek i podsticao je Jevreje da streme ka vrlinama, zapovedajući im da među sobom vladaju pravedno, a prema Bogu pobožno i tako se očiste.”Osim toga, istoričar navodi da je Ivan bio zatvoren u tvrđavi Meheront, današnjeg Mukavera. Povod za hapšenje bila je bojazan da veliki ugled tog čoveka ne bi njegove podanike naveo na otpad’.

Mučeništvo Ivana Krstitelja pokazuje nam koliko treba da pretrpimo za istinu. Ali takođe treba razmisliti o tom Herdovom nepromišljenom govor i zakletvi koji su ga doveli u nezgodnu situaciju. Čini se da Ivanu Krstitelju nije hteo da odseče glavu, ali je, posle njegovih nepromišljenih reči, morao da ispuni obećanje.