Danas slavimo Svetog Avgustina.

Avgustin je rođen 354. godine u gradu Tagaste u današnjem Alžiru. Majka Monika bila je pobožna hrišćanka, a otac Patricije paganin. Imao je još jednog brata i sestru. Sa jedanaest godina poslat je u školu, gde je učio latinske klasike. Sam Avgustin piše o sebi da je kao dečak bio sklon grehu, zapravo da je voleo greh. Sa sedamnaest godina odlazi na dalje studije u Kartaginu, gde upada u loše društvo i prepušta se raznim telesnim porocima. Tamo se zaljubio u filozofiju, ali je na užas svoje majke postao manihejac. Tamo je imao i vanbračnog sina, po imenu Adeodat. Iako je bio sjajan učenik, nikada nije savladao grčki jezik. U latinskom se, naprotiv, isticao.

Vrativši se u rodni grad, neko vreme je predavao gramatiku, ali se potom preselio u Kartaginu i tamo vodio školu retorike. Zatim je otišao u Rim na isti posao, ali tamo nije naišao na dobrodošlicu, pa je otišao u Milano. Tada je imao trideset godina. Tu je konačno prešao u hrišćanstvo pod uticajem lokalnog biskupa, svetog Ambrozija, u kome je našao duhovnog oca. Tu ga je konačno pronašla majka, koja ga je nagovorila da se otarasi ljubavnice i pošteno se oženi.

Kasnije je o svom obraćenju napisao čuvene „Ispovesti“, klasično delo hrišćanske duhovnosti. Nakon što je primio krštenje iz ruku svetog Ambrozija, Avgustin se uputio u Afriku. I majka i sin su mu umrli na putu. Vrativši se kući, prodao je sve što je imao i novac podelio siromašnima. Zadržao je samo svoju rodnu kuću koju je za sebe i svoje sledbenike pretvorio u svojevrsni samostan. U Hiponu je zaređen za sveštenika i postao je čuveni propovednik i žestoki protivnik manihejstva.

Ubrzo je postao biskup Hipona, ostajući na toj funkciji do svoje smrti 430. godine. Tu je napisao i svoje kapitalno delo „O državi Božijoj“. Još kao biskup vodio je monaški život. Kanonizovan je narodnom aklamacijom, a papa Bonifacije VIII. proglasio ga je za naučitelja Crkve. On je zaštitnik pivara, štampara, teologa i priziva se u slučaju očnih bolesti. Njegovi ostaci se nalaze u Paviji. Avgustin je bio i plodan teolog i teološki pisac, koji je svojim studijama i spisima pokrio gotovo sve teološke grane.