Danas proslavljamo svetog Florijana, mučenika i zaštitnika protiv požara. Florijan je rođen oko 250. godine u današnjem Sankt Pöltenu, u Austriji. Pridružio se rimskoj vojsci ipostao je komandant carske vojske u rimskoj provinciji Norik. Pored vojne službe bio je odgovoran za organizaciju i rukovođenje vatrogasnim jedinicama. Organizovao je i obučavao elitnu grupu vojnika čiji je jedini zadatak bio da ugase požar. Za vreme Dioklecijanovog progona u Rimu stigla je vest da Florijannne vrši progone hrišćana na teritoriji za koju je bio odgovoran. Car je poslao posebnog komesara da ispita ove navode. On je naredio Florijanu da u skladu s carskim odredbama žrtvujue idolima, što je Florijan odlučno odbio i time se prokazao kao hrišćanin. Osuđen je na smrt spaljivanjem na lomači. Dok je čekao da zapale lomaču, kažu da se rugao rimskim vojnicima govoreći im da slobodno zapale vatru, jer se ne boji da umre za Hrista. Na to su ga vojnici uhvatili, i umesto da ga spale, udavili su ga u reci Enns prethodno mu vežući vodeničarski kamen oko vrata. Hrišćani su kasnije pronašli njegovo telo, i sahranjen je u samostan u blizini Lorcha. Svetac se kasnije u viziji obratio pobožnoj ženi, tražeći da ga sahrane na neko pogodnije mesto. Telo mu se nalazi u po njemu nazvanoj opatiji u blizini Linza, a deo  relikvija se nalazi u Krakovu, gradu u Poljskoj. U ikonografiji ga prikazuju kao starijeg vojnika koji gasi požar, ili kao vojnika sa vodeničarskim kamenom oko vrata. Njegov kip ili lik često se može videte na kućama ili javnim zgradam, gde je postavljan kao zaštita od požara. Zaštitnik je Austrije i Poljske kao i pivara, bačvara, odžačara, vatrogasaca, vojnika, sapunara i zove se protiv nevremena, neplodnosti polja, poplave i požara.

HKM