Danas proslavljamo praznik Sv. Ivana Krstitelj de Rossi, sveštenika koji je jobovskim strpljenjem ustrajao do postizanja svešteničkog reda. Strpljenje je posle toga uvežbavalo u vernom služenju zbog bolesti, epilepsije koja ga je mučila od malih nogu. Rođen je 1698. godine u blizini Đenove, a sa trinaest godina godine došao je u Rim kod svog rođaka Lorenca, kanonika zborne crkve Santa Maria. Prvo je studirao književnost, zatim filozofiju iz koje je i doktorirao. Zbog bolesti je morao da menja različite rimske kolegije gde se pripremao za sveštenstvo. Posle ređenja posvetio se propovedanju i ispovedanju. Bio je veoma dobar u tome, tako da je ispred njegove ispovedaonice uvek bio dugačak red pokornika. Rado je pomagao siromašne i bolesne, jer je i sam bio bolestan. Vernici u Rimu i okolini gledali su u njemu svetog čoveka. Za 50 godina istrajno se starao o svratištu sv. Gale u kome je počeo da radi još kao klerik. Uspeo je da potpuno obnovi i materijalnu stranu te dobrotvorne ustanove. Po uzoru na svratište sv. Gale za muškarce, sv. Ivan Krstitelj je osnovao i svratište za žene i posvetio ga sv. Alojziju. Ta institucija i danas radi svoj posao. Osnovao je i mnoge ustanove za napuštenu decu i promovisao dobrovoljni rad i pobožne organizacije.

Sveti Ivan Krstitelj de Rossi umro se na današnji dan 1764. godine. Blaženim ga je proglasio papa Pio IX., a svetim papa Leon XIII., i to na praznik Bezgrešne 1881. godine. Njegove mošti su dugo počivale u crkvi Santissima Trinità dei Pelegrini, u podnožju njemu posvećenog oltara. Za vreme pontifikata Pavla VI, ovom svecu podignuta je velika župna crkva u kojoj su 23.05.1965. godine prenesene njegove mošti. Zaštitnik je i zagovornik kod bolesti epilepsije. Posvećena su mu mnoga naselja, župe i crkve širom Italije i sveta.  Neka nam pomogne zagovor ovog velikog sveca.