Agnesa Gondža Bojadžiju, Sveta Majka Tereza, majka najsiromašnijih među siromašnima i ‘Svetica dobra’ umrla je na današnji dan 1997. godine u Kalkuti. Rođena je 27. avgusta 1910. godine u Skoplju i odrasla u dobrostojećoj albanskoj katoličkoj porodici. Imala je deset godina kada joj je umro otac, nakon čega se još više posvetila veri.Već sa 12 godina se opredelila za redovnički život, a sa 18 godina se pridružila sestrama Gospe Loretske. Brojni članovi ovog reda bili su aktivni u Bengalu u Indiji, posebno u obrazovanju. Sestra Tereza ​​nije mogla odmah da počne da radi u Indiji, već je bila pozvana u sedište reda u Irsku. Ubrzo je poslata u Bengal. Svoje prve zavete položila je u Kalkuti 1928. i počela da radi u školi Stvete Marije.
Vozeći se milionskim gradom 1946. godine, osetila je Božji poziv da pomaže siromašnima. Tek dve godine kasnije dobila je dozvolu da napusti svoj red, ali nije morala da se odrekne svog redovničkog statusa. Od tada, Tereza ​​je živela u Kalkuti među najsiromašnijima od svih siromašnih. Bila je jedna od retkih koja je tako snažno uspela da se približi ljudima, koji su snažno osetili prisustvo Isusa Hrista u njoj. Samo jedan susret sa njom mnogima je promenio život. Uvek je bila ponizna prema svima, bilo to predsednik ili neka siromašna osoba, a u ljudima koje je susretala videla bi Isusa i poklonila im svoju potpunu pažnju i ljubav. Portret Majke Tereze objavljen u časopisu ‘Life’ doneo joj je nadimak ‘Dobra svetica’.
Indijka je postala 1949. godine, a godinu dana kasnije osnovala je red Misionara ljubavi prema bližnjem svom. Pravilo reda se zasniva na jednostavnom motu: „Služiti siromašnima da bi se služilo životu“. Majka Tereza ​​je iz dana u dan živela živom hrišćanskom verom koja je u konkretnim slučajevima pozivala na ljubav, mir i praštanje, a osuđivala mržnju, osvetu i zlo. Članovi reda morali su da se obavežu na celibat, siromaštvo i poslušnost. Kasnije je red dobio papsko priznanje.
Majka Tereza ​​i članovi reda brinuli su se, pre svega, o umirućim, siročićima i bolesnima, posebno obolelima od gube. Njeni saradnici često nisu imali ili su imali nedovoljno medicinsko znanje, na šta je ona uzvratila: „U verovanju nije važan uspeh, već vernost.“ Danas više od 3.000 sestara i 500 braće radi u preko 100 zemalja širom sveta.

Nesebičan trud Svete Majke Tereze bio je prepoznat i cenjen u celom svetu. Od brojnih priznanja i nagrada, spomenimo samo Nobelovu nagradu za mir 1979. godine i nagradu Evropskog senata časti. Na sednici Ujedinjenih nacija, Perez de Kuelar je Majku Terezu predstavio ovim rečima: „Predstavljam vam najmoćniju ženu na svetu. Ona zaista predstavlja Ujedinjene nacije jer je u njenom srcu patnja tolikog broja ljudi.” Majka Tereza ​​je ćutke slušala ove reči, a zatim podigla ruku i pokazala brojanicu koju je uvek nosila sa sobom i rekla: „Ja sam samo siromašna žena koja se moli. Molitvom Gospod stavlja ljubav u moje srce da bih mogla da volim siromašne“. Zatim je, kao što je to često činila, svoj pogled usmerila ka predstavnicima prisutnog naroda i odlučnim glasom rekla: „Molite se i vi i srce će vam se ispuniti ljubavlju da biste mogli da volite siromahe oko sebe“. Majka Tereza ​​je predstavljala Jevanđelje i pokazala da i u dvadesetom veku Jevanđelje deluje, Jevanđelje utiče, Jevanđelje daje smisao životu. Pored priznanja koje je dobila, kritikovana je i zbog navodno konzervativnog shvatanja sveta. Tako je najveću pretnju svetskom miru videla u politici mnogih zemalja po pitanju prava na abortus. Do kraja života pomagala je potrebitima i bila majka brojnoj napuštenoj deci.
Reči koje sažimaju sve za šta se zalagala, a ove reči, ispisane na maloj kartici, davala je ljudima na sastancima: „Plod ćutanja je molitva, plod molitve je vera, plod vere je ljubav, plod ljubavi je služenje, plod služenja je mir“. Duboke reči koje nam pokazuju pravi način služenja Bogu i ljudima. Sahranjena je u Kalkuti. Posle smrti „Dobre svetice“ pokrenut je postupak za njenu beatifikaciju. Papa Ivan Pavao II. znatno je ubrzalo proces, pa je već 19. oktobra 2003. u Rimu proglašena blaženom. Za sveticu je proglašena 4. septembra 2016. Zaštitnica je Svetskog dana mladih.