Danas proslavljamo svetog Maksima, jeruzalemskog biskupa iz prvih hrišćanskih vremena. Sveti Maksim je treći po redu jeruzalemski biskup sa ovim imenom. Na jeruzalemskoj stolici je sedeo od oko 333. godine pa do svoje smrti oko 350. godine. Bio je mučen zbog hrišćanske vere, pa se stoga smatra priznavaocem, iako se savremeni naučnici ne slažu kada se dogodilo njegovo mučeništvo: za vreme cara Galerija  Maksimijana ili zavreme sucareva Dioklecijana i Maksimijana.Maksim je bio sveštenik jeruzalemske Crkve. Kažu da je zbog svoje dobre naravi bio toliko popularanmeđu vernicima, da se narod pobunio kad su hteli da ga imenuju za biskupa Lidde i nisu mu dali daode iz grada. Nakon smrti biskupa Makarija, postao je jeruzalemski biskup pa je kao takav bio prisutan na koncilu u Tiru 335. koji je osudio svetog Atanazija pa je i sam potpisao odluku koncila.Nakon Atanazijevog povratka iz izgnanstva sazvao je koncil šesnaestorice palestinskih biskupa, na kome su podržali Atanazija i osudili Arija. Maksima je nasledio veliki biskup – sveti Ćiril Jeruzalemski, iako nije sasvim jasno na koji tačno način.

HKM