Danas slavimo Svetog Maksimilijana Kolbea. Maksimilijan je rođen 1894. godine u Poljskoj i po rođenju je dobio ime Rajmond. Sa dvanaest godina imao je viziju Blažene Device Marije i tokom celog svog života promovisao je pobožnost   Mariji Bezgrešnoj. Godinu dana nakon te vizije, zajedno sa svojim starijim bratom Franjom, pridružio se franjevcima konventualcima. U novicijatu je dobio redovničko ime Maksimilijan i položio prve zavete 1911. godine. Sa samo dvadeset i jednom godinom, doktorirao je filozofiju na rimskom Gregorijanskom univerzitetu, a sa dvadeset osam doktorirao teologiju. Osniva Vojsku Bezgrešne, organizaciju namenjenu obraćenju grešnika i neprijatelja Crkve, posebno masona, uz zastupništvo Device. Nakon svešteničkog ređenja promoviše marijanski apostolat širom Poljske. Posvetio se štampi, osnovao mesečni časopis, a takođe i novi samostan u Niepokalanovu. Osnovao je samostane i u Japanu i u Indiji, ali se 1936. godine, zbog lošeg zdravlja, vratio u Poljsku, koju je ubrzo okupirala nacistička Nemačka. U samostanu je osnovao bolnicu za ljude kojima je pomoć bila potrebna, ali je uhapšen i pušten na slobodu nakon tri meseca. Odbio je nemačko državljanstvo, na koje je zbog porekla imao pravo, a u samostanu je krio oko dve hiljade Jevreja. Bio je aktivan u antinemačkoj propagandi. U februaru 1941. samostan je zatvoren, a Maksimilijan je uhapšen i posle tri meseca prebačen u Aušvic. Tu je nastavio svoju svešteničku službu, uprkos nasilju i zlostavljanju koje je pretrpeo zbog toga. Kada su neki zatvorenici izabrani da umru u bunkeru za gladovanje, Maksimilijan se dobrovoljno javio da umre umesto čoveka koji je imao porodicu. Bili su izgladnjavani i mučeni žeđu, da bi na kraju ubili Maksimilijana ubrizgavši mu kiselinu u krvotok. Kažu da je smrt dočekao sa neobičnom smirenošću. Umro je na današnji dan, a telo mu je kremirano sutradan, na praznik Uznesenja Blažene Device Marije. Kanonizovan je 1982. Prikazuju ga u zatvorskoj uniformi sa injekcijom u ruci. Zaštitnik je narkomana, zatvorenika i porodica.