Danas je sv. Medard, poznati biskup u našem narodu, posebno po izreci: „Što sveti Medard daje, 40. dana traje”. U narodu postoji verovanje da ako na sv. Medarda pada kiša, narednih 40. dana će biti takvo vreme. O životu ovog sveca sačuvana su dva životopisa, nastala nedugo nakon svečeve smrti. Njegov otac je bio franačkog, a majka galsko-rimskog porekla.

Od malih nogu, Medardu su bili dati duhovni darovi, uključujući i dar proroštva.  Tako je i svom prijatelju Eleuteriju prorekao da će postati biskup, što se i ostvarilo. Medard je takođe imao sklonost ka pomaganju lopovima koji su ušli na njegovo imanje. Kada bi ih uhvatio, puštao bi ih sa plenom kojeg su se domogli. Svim tim prilikama pripisuju se mala čuda. Na primer, kada je lopov ušao u vinograd da ga obere, nije mogao da nađe izlaz, a poznavao je to područje odlično. U drugom slučaju, kada je lopov uzeo kravu, i napunio zvonce oko njenog vrata travom da ne zvoni, zvono je ipak tako glasno zazvonilo i zvonjava je bila tolika da su je čuli svi u okolini, uključujući i samog Medarda. Ili kada je lopov pokušao da ukrade svečeve pčele, toliko su ga napale da mu je samo sveti Medard pomogao da ih se oslobodi.

Zaista su neobična čuda takve vrste. Njihova poruka može biti veoma lepa. Ona je u tome da zlo treba pobediti dobrom, da grešnik bude kažnjen, a zatim da mu bude oprošteno i da mu se pruži prilika da popravi to. Verovatno se u postupku protiv kradljivaca Sv. Medarda rukovodio takvim motivima, a njegovi postupci pokazuju i njegovu ljudsku dobrotu. Nastojao je da preobrati ljude sa paganskog sujeverja na Hristov nauk.

Sveti Medard je bio omiljeni sveštenik u svojom kraju, a kada je umro biskup Sent-Kventina, izabran je za biskupa. Sledećih 15 godina Medard je bio uzoran pastir. Spominje se i po događaju kada je kod njega došla Kraljica Radegund i rekla da napušta svog muža koji joj je ubio brata. Htela je da se posveti Bogu, pa ju je sv. Medard, polaganjem ruku, posvetio za đakonisu. Medard je ubrzo  posle toga umro, oko 560. godine. Zanimljivo je da je brato-ubica Klotar poštovao svetog biskupa, jer je tražio da se svečevo telo prenese u njegovu prestonicu. Nad grobom biskupa podignuta je bazilika sa samostanom. On je zaštitnik meteorologa i poljoprivrednika i zazivaju ga u pomoć od uboda pčela i otrovnih insekata.