Sveti Naum Ohridski – formirao je glagoljicu i ćirilicu od grčkog pisma, a na njegovom grobu ljudi I danas ozdravljaju.

Zajedno sa Svetim Klementom, sveti Naum je začetnik slovenske pismenosti i kulture u Makedoniji, Bugarskoj i kod susednih Slovena.

Sveti Naum je rođen sredinom IX veka u Makedoniji. Bio je istaknuti učenik svetih Ćirila i Metodija, kojima je pomagao u evangelizaciji Moravske. Posle upokojenja Svetog Metodija proteran je zajedno sa Svetim Klementom. Prvo je otišao u Bugarsku i nastavio put do Ohrida. Tu je oko 900. godine podigao manastir na ostrvu Ohridskog jezera, kao svoju zadužbinu u čast svetog Mihaela Arkanđela. Zajedno sa Svetim Klementom u Ohridu predaje u manastirskoj školi. Manastir je sada uređen kao hotel, a crkva svetog Nauma je kulturno obeležje.

Oni su obrazovali i obučili više od 3.500 monaha za evangelizaciju. Tako je Slovenski univerzitet u Ohridu radio dva veka pre Bolonjskog univerziteta. Zajedno sa svetim Klementom, sveti Naum je začetnik slovenske pismenosti i kulture u Makedoniji, Bugarskoj i kod susednih Slovena. Zaslužni su za stvaranje i oblikovanje glagoljice i ćirilice od grčkog pisma.

Sveti Naum je sahranjen u Naumu 910. godine. Iznad njegovog groba je freska koja prikazuje Naumovu smrt. U Ohridu se 20. juna obeležava spomen dan Svetog Nauma. Uz hodočasnike u Ohrid dolaze i bolesnici, među kojima su zabeleženi slučajevi ozdravljenja.

Izvor: Bitno.net