Danas su sveti mučenici Nazarije i Kelso. Oni su dali svoje živote za Hrista kao žrtve Neronovih progona. Glave su im odsečene oko 68. godine u Milanu. O njima znamo samo na osnovu Pavlinog životopisa Sv. Amvrosija koji, kao očevidac milanskog nadbiskupa, pripoveda da je pronašao grobove svetih Nazarija i Kelsa. Njihova tela su bila neraspadnuta i netaknuta, a krv im je bila još tako sveža, kao da su u tom trenutku stradali. Biskup Amvrosije je podigao natpis o ovom otkriću kao trajno obeležje, a u 10. veku biskup Landulf je podigao još jedan.

O životu ovih svetih mučenika znamo vrlo malo ili skoro ništa. Jedina pouzdana stvar je njihovo štovanje u Milanu, koje potiče od verodostojnog otkrića njihovih tela. Mnogi gradovi u Italiji, Španiji, Africi, pa i sam Konstantinopolj, otimali su se za mošti svetih mučenika, i ko god ih je dobio, sagradio je prelepe crkve u njihovu čast.

Ikonografija na području Milanske nadbiskupije Sv. Nazarija uvek prikazuje kao starijeg čoveka, sa bradom, a Sv. Kelsa kao mladića. Često su prikazani u rimskim vojnim uniformama sa mačem u ruci kojim su pogubljeni i palmom u znak mučeništva.