Papa Pio X. rođen je 1835. godine kao Đuzepe Melkiore Sarto u Rijeziju, u venecijanskoj provinciji Trevizo. Porodica je bila siromašna, otac mu je bio poštar, ali su se pobrinuli da mali Đuzepe dobije dobro obrazovanje. Ušao je u sjemenište u Padovi, gde se istakao u svojim akademskim dostignućima. Zaređen je za sveštenika i postao kapelan, a potom i župnik. Bio je veoma cenjen u narodu, pomažući bolesnima u doba kolere. Postavljen je za biskupa Mantove. Potom je imenovan za kardinala, a potom i za venecijanskog patrijarha. Posle smrti pape Lava XIII. Godine 1903. za njegovog naslednika izabran je Đuzepe Sarto koji je uzeo ime Pio X. Dva najvažnija dostignuća njegovog pontifikata bila su liturgijska obnova i uvođenje česte pričesti od detinjstva. U katehizaciji je dao prednost živim jezicima i smanjio uzrast potrebanu za Prvu svetu pričest. Borio se i protiv modernizma, dao veliki podstrek biblijskim studijama i kodifikovao kanonsko pravo. Hteo je da obnovi sve u Hristu. Živeo je uzornim, svetačkim ličnim životom. U testamentu je napisao: „Ja sam rođen siromašan, siromašan sam živeo i želeo bih da umrem siromašan”. Bio je izuzetno pobožan prema Majci Božijoj. Često je lično propovedao, što u to vreme nije bilo tako uobičajeno. Posle zemljotresa u Mesini, Apostolska palata je primila veliki broj izbeglica. Za razliku od nekih prethodnih papa, oštro se protivio svakom obliku nepotizma. Njegova porodica je živela isto kao i pre izbora pape. Tokom njegovog pontifikata, mnoge poznate marijanske slike bile su svečano krunisane. Umro je na današnji dan 1914. godine i sahranjen u kripti bazilike Svetog Petra. Beatifikovan je 1951. godine, a kanonizovan 1954. godine.

Izvor: IKA