Crkva danas obeležava sećanje na svete Prvomučenike Rimske Crkve, mučene i ubijene za vreme Neronove vladavine. Car Neron je bio oličenje imaginarne veličine i neodgovorne i samovoljne vladavine. Požar koji je podmetnuo 64. godine u Rimu da ga inspiriše da stvara poeziju izazvao je veliko nezadovoljstvo i vapaj za cara, a on je, u strahu za svoju kožu, proglasio hrišćane kao palikuće i uzročnike požara. Čineći to, on je izlio gnev Rimljana na hrišćane, i dao ih vešati, razapeti, mučiti u arenama i ubijati na razne načine. Obožavanje rimskih prvomučenika razvijalo se zajedno sa bogosluženjem apostolskih prvaka Petra i Pavla, koji su takođe bili žrtve istog progona. Ovo bogosluženje je i danas živo jer su rimski prvomučenici kao savršeni uzori vere i vernosti podneli najteže muke i najveća iskušenja.