Danas je Sv. Vid, mučenik s početka 4. veka. Široko rašireno  štovanje ovog sveca je najbolja garancija za njegovo postojanje i svedočenje o Hristu. Zato što imamo premalo istorijskih podataka o svetom Vidu, da se podsetimo jedne legende o njemu. Prema dokumentu pisanom oko 600. godine, sveti Vid je rođen u jednoj bogatoj, paganskoj porodici na Siciliji. Njegov odgoitelj Modest i hraniteljka Krescencija uputili su ga u hrišćansku veru i krstili. Vid je kao sedmogodišnji dečak bio prokazan i otac je hteo da ga natera da se odrekne vere. Otac je kasnije oslepeo i žrtvovao vola za lečenje rimskom bogu Jupiteru, ali uzalud. Otac je Vidovom molitvom ozdravio, ali je dečak u sedmoj godini ipak morao da beži u Lučaniju, zajedno sa svojim učiteljem Modestom i njegovom suprugom, Krescencijom. Tokom puta, hranu na brofić im je donosio orao.

U Lukaniji Vid je čudima iscelio bolesne, pa su ga car Dioklecijan i njegovi staratelji pozvali za Rim da izleči njegovog sina od epilepsije. Vid je izlečio njegovog sina, ali on nije hteo da prinese žrtvu paganskim bogovima pa je zajedno sa svojim pratiocima osuđen na smrt. Bačen je u kotao na vrelo ulje, iz kojeg  je izašao nepovređen; onda su ga bacili u jamu sa gladnim lavovima, ali ih je blagoslovio tako da su ležali  do njegovih nogu. Posle brojnih mučenja, anđeo ga je izveo iz tamnice i ispratio njega i njegove pratioce u Lukaniju, gde su umrli oko 303. godine od pretrpljenih muka.

Bez obzira na legendu, istoričari smatraju da je Vid zaista postojao, jer je štovanje takve jačine moguće samo za  osobu koja je stvarno postojala. Tome u prilog govori i činjenica da su njegove relikvije prenošene iz jednog grada u drugi i veoma štovane. Vid je bio zaštitnik mnogih mesta. Čak i na 150 mesta su tvrdila da imaju njegove relikvije, a 1300 mesta ga je uzelo za svog zaštitnika. Takođe je svrstan među 14 svetaca zaštitnika u nevolji, a u pomoć ga zazivaju epileptičari, histerici, opsednuti.

MOLITVA SV. VIDU

Sveti Vide, slavni mučeniče, koji si svedočio svoju veru u Isusa Hrista, žrtvujući svoj život, obraćamo ti se puni poverenja. Štiti i brani naše mlade kako bi oni bili nada u bolje sutra. Budi blizu starijima kako bi bili učitelji života. Štiti naša mesta i sve njihove meštane, kako bi verni hrišćanskoj tradiciji, nastavili da žive veru svojih predaka. Daj da te pratimo u vrlinama i tako ostanemo postojani u veri, nadi i hrišćanskoj ljubavi. Pomozi nam da se ugledamo na Hrista na njegovom križnom putu i tako ustrajemo u dobru celoga života, kako bismo mogli jednoga dana, zajedno sa tobom i sa svima svetima, uživati Nebesko kraljevstvo. Amin.