Danas je praznik svete Katarine od Švedske, ćerke svete Brigite od Švedske. Iako nikada nije proglašena svetom, vernici su je vekovima slavili kao sveticu. Katarina je bila četvrto od osmoro dece. Rođena je 1331. godine i vrlo rano je bila zaručena. Dogovorila se sa suprugom da će živeti u potpunoj apstinenciji, što u srednjem veku nije bilo retko. U vreme jubileja 1350. godine bila je sa majkom na hodočašću u Rimu i tamo je zatekla vest o smrti njenog supruga Egarda. Od tada prati majku Brigitu na svim njenim putovanjima koja su često predstavljala veliku opasnost za njihov život. Kada je njena majka Brigita umrla 1373. godine, pratila je svoj kovčeg od Rima do Švedske. Ubrzo se vratila u Rim kako bi pokrenula postupak za beatifikaciju svoje majke. Nije sačekala da se postupak završi. Razbolela se, a zbog bolesti nije mogla ni da se pričesti, što joj je predstavljalo veliku muku. Stoga je u njenoj sobi bilo izloženo Presveto kojem se neprestano klanjala . Klanjanje joj je olakšalo da podnese jak bol. Umrla je na današnji dan 1381. godine, a zemni ostaci su preneseni iz Rima u Švedsku 1. avgusta 1489. godine. Papa Inoćentije VIII kanonizovao je 1848. Katarinu za sveticu i suosnivačicu reda sv. Brigite.  Danas je Sv. Josip Maria Tomas, koga je papa Jovan Pavle II. proglasio za sveca 1986. godine. Toma je bio preteča liturgijske obnove. Od malena je cenio liturgiju i uronio u nju. Rođen je 1649. godine od oca hercega od Palme, kojeg su savremenici nazivali Svetim vojvodom, jer je osnovao benediktinski samostan. Njegove četiri sestre, a kasnije i supruga ušle su u isti samostan. Josip se pridružio Teatinima. Posvetio se istraživačkom radu u bibliotekama gde je proučavao otačke spise. Pogodno je reći da nam je strpljenje potrebno više od hleba, jer nam je hleb potreban dva puta dnevno, a strpljenje nam je potrebno više od sto puta u jednom satu. Kardinalom je imenovan 1712. i umro 1. januara 1713. 

HKM