Danas je praznik svete Kunigunde, carice i verne saputnice nemačkog cara Henrika I, takođe svetitelja. Sveti bračni par živeo je primereno u mudrom upravljanju svojim narodom. Njihova supružnička ljubav bila je toliko velika da je u jednoj povelji kojom je Henri potvrdio osnivanje benediktinskog samostana u Kaufungenu zapisano da su njih dvoje bili jedno u jednom telu. Međutim, njihova bračna ljubav nije bila krunisana rađanjem, pa je Henri odlučio da Hrista i njegovu Crkvu učini naslednikom. O životu svete carice Kunigunde imamo malo pouzdanih podataka. Poticala je iz grofovske porodice u Luksemburgu. Želela je da se povuče u samostan, ali je na nagovor roditelja pristala da se uda za vojvodu Henrika od Bavarske. Sa njim u Rimu 1014. godine dobila je carsku krunu. Kao carica, neumorno je pratila supruga na svim njegovim putovanjima. Bila je njegov savetnik kome je sve poverio i od koga je dobio dragocene savete, jer je Kunigunda bila vrlo mudra žena, vrlo visokog obrazovanja. Mogao joj je poveriti upravljanje delovima carstva, kada je to bilo potrebno. Takođe ga je podržala u nameri da podrži Crkvu i da Crkvi stavi na raspolaganje svu svoju imovinu. Car Henrik, još uvek vojvoda od Bavarske, osnovao je biskupiju Bamberg 1007. godine. Posle smrti cara Henrija, 1024. godine, Kunigunda je položila svoje carske odežde, zamenila ih monaškom odeždom i povukla se u benediktinski samostan u Kaufungenu. Tamo je živela petnaest godina, potpuno se posvećujući Bogu. Umrla je na današnji dan. A papa Inoćentije III. 1200. proglasio je brak Henrija i Kunigunde svetim. Grad Bamberg ih i dalje slavi vrlo svečano.

HKM