Danas u Crkvi slavimo praznik Svetog Albina, biskupa Anžerskog u Francuskoj. Rođen je u Vanesi u Bretanji, oko 469. godine, u uglednoj plemićkoj porodici. Zamonašio se, a 504. godine  i ubrzo postaje opat manastira u Tincilaku. Gotovo četvrt veka mudro je i sveto vodio svoj manastir, pa nije ni čudo što se vest o njegovim vrlinama proširila nadaleko. Na molbu naroda izabran je za biskupa Anžerskog, mada se sv. Albin  tome oštro protivio. Kao biskup snažno se zalagao za ukidanje  srodničkih brakova i veza među plemićima. Ovo zlo je bilo duboko proželo njegovu sredinu, a suprotstavljali su mu se i pozitivni crkveni zakon i prirodni moralni zakon. Zbog ovoga se zamerio i plemićima i nekim episkopima, pa su čak hteli da ga ubiju. Moralnu podršku dao mu je sv. Cezar. Učestvovao je 538. i 541. u Pokrajinskom veću Orleana, dok ga je 549. godine predstavljao opat Sapando. Iscrpljen godinama, a još više napornim radom na oživljavanju  evanđeoskih vrednosti, umro je na današnji dan 550. ili 554. godine. Već 556. godine posvećena mu je crkva, pored koje je izgrađena opatija koju je predvodio Albinov prijatelj Sapando. U šestom veku njegov kult se širio iz Francuske u Nemačku, Englesku i Poljsku, a u srednjem veku bio je jedan od najpopularnijih svetaca.

Sveta Albino, moli za nas!

HKM