Sveti Aleksandar, aleksandrijski patrijarh, nasledio je Akilasa godine 313. a umro je 18. aprila 328. Od godine 318. do 323. vodio je dogmatsku borbu protiv sveštenika Arija koji je negirao o Božanstvo Hrista. Osudio je njegovo učenje brojnim pismima, a neka od njih su sačuvana. Aleksandar je odigrao i veliku ulogu na saboru u Nikeji a isti je sabor potvrdio njegovu vlast nad Egiptom, Libijom i Pentapolisom. Kad je reč o sv. Aleksandru, aleksandrijskom patrijarhu, možemo mirne duše tvrditi da se radi o velikom čoveku koji je u vremenima arijanske krize odigrao veliku i pozitivnu ulogu. Aleksandru je u borbi protiv arijanaca pomagao njegov đakon Atanazije, kasnije njegov naslednik i veliki svetac te crkveni naučitelj.

HKM