Danas se sećamo svetih mučenika iz Akvileje, verskog centra u koji su hodočastili stari Hrvati, a među njima i oca hrvatske nacionalne dinastije, kneza Trpimira. Rimski martirolog na današnji dan pominje episkopa akvilajskog Hilarija i njegovog đakona Tatijana koji su 284. godine pretrpeli mučeništvo tokom vladavine cara Numerijana. Letopis patrijarha grada takođe pominje da se akvilejski patrijarh preselio u grad u 6. veku povodom langobardske provale, noseći sa sobom tela mučenika Hilarija i Tatijana. Obožavanje ovih svetaca proširilo se na severoistok Italije, Slovensko primorje i Istru. Sloveni svojoj deci rado daju ime Hilarija, što u narodu znači Ratko, Radoslav, Radovan. Danas je Sv. Heribert, nadbiskup koji se rodio oko 970. godine u Vormsu kao grofov sin. Pohađao je školu u čuvenoj gradskoj katedrali, a 994. postao kancelar cara Otona III. Godinu dana kasnije primio je svešteničko zvanje. Kada mu je ponuđena biskupija Vurtzburg, prepustio ju je svom bratu, a kada je 997. izabran za nadbiskupa u Kelnu, prihvatio je. Na Božić je hirotonisan za episkopa. Potom se posvetio pastirskom radu u kojem je postigao znatan uspeh. Heribert je bio čovek molitve i posvećenog života kome je nagovarao druge. Voleo je siromašne i brinuo se o njima. Bog ga je obdario darom čuda, a najčešće se spominje kada se molio za kišu u Kelnu, pa nije stradao nijedan usev bez kojeg bi glad uništila stanovnike. Takođe je sagradio benediktinsku opatiju u mestu Deutz kod Kelna. Umro je na današnji dan 1021, a kanonizovao ga je 1227. papa Grgur IX. Na njegovom grobu su se dogodila mnoga uslišanja i prava čudesa.

HKM