Osnivač bolničkog reda Milosrdne braće. Svoju dečačku nepromišljenost i drskost iskupio je delima dobrote i milosrđa prema bližnjima. Sa najvećom ljubavlju brinuo se za bolesne, nemoćne i osnivao bolnice. Njegovo delo ostalo je živeti do današnjeg dana. Nastojao je izlječiti duh čovekov koji je temelj telesnog zdravlja. Zaštitnik je bolesnika i bolesničkog osoblja.

Posle avanturističkog života, sveti Ivan od Boga se zamonašio u Red milosrdne braće za brigu o bolesnicima. Rođen je 1495. godine u portugalskom gradu Montemoro Novo. Kao dečak pobegao je u Španiju i zaposlio se kao pastir, a zatim je kao vojnik stigao do Francuske i Mađarske. Posle jedne svađe, u kojoj je skoro završio na vešalima, prošla je njegova volja za vojnim životom, a neki unutrašnji glas nagovarao ga je da se vrati kući. Po povratku u rodni grad majku više nije pronašao. Umrla je od tuge za njim, a otac je otišao franjevcima u Lisabon, gde je i umro. Stoga je želeo da živi skrušeno, iskupljujući se za svoj greh protiv roditelja. Saslušavši dirljivu besedu sv. Jovana Avilskog, Providence ga je doveo pred bolnicu koja se zapalila. Jovan je izneo nepomične bolesnike iz dima i vatre. Tako je postao heroj dana, ali o bolesnicima je ipak trebalo brinuti. Prodao je imanje i brinuo se o siromašnima. Oko njega su se okupili oni koji su takođe želeli da služe bližnjemu i vole Boga u njima. Tako je nastalo Društvo milosrdne braće za dvor bolesnika. Kao što je veći deo njegovog života bio žrtvovanje za bolesne, tako je i sam kraj njegovog života ponovo bio herojski čin. U bujicama noseći trupce sa snežnih visina Sijera Nevade, sakupljao je ogrev za ogrev svojih bolesnika. Tom prilikom dečak je pao u bujicu, a Jovan Božiji je skočio za njim. Nije uspeo da ga spasi, a uhvatila ga je groznica od koje je umro na rođendan, odnosno na današnji dan 1550. godine. Preminuo je klečeći pred raspećem, ali njegov rad nije umro s njim. Papa Pije V 1572. godine dao je braći sv. Jovana Božjeg monaško odelo i hirotonisao ih da žive po pravilu sv. Avgustin. Već krajem 17. veka naredbu je vodilo 80 bolnica. Red je stigao i do naših krajeva  gde je dugo upravljao bolnicom u Zagrebu. Oni i danas rade, ali sa velikim poteškoćama zbog nedostatka redovnika. 

Jedna duša vredi više od svih blaga ovog sveta! – rekao je sveti Jovan Božiji!

 Sveti Jovane Božiji, moli za nas!

HKM