Danas Crkva proslavlja Boga kroz jednog posebnog sveca – svetog Leonarda Murialda, koji je rođen 1828. godine u Torinu, a 1873. godine osnovao je ustanovu za pomoć mladim radnicima. I danas je poznato Društvo sv. Josipa. Dve godine pre osnivanja Društva, Sv. Leonardo je osnovao Katolički radnički sindikat kao preteču socijalnog apostolata. Promovisao je katoličku akciju i osnovao nekoliko različitih institucija, poput Zavoda za zapošljavanje, banke, osiguranja, Dela katehizisa, Narodnog sekretarijata, a vodio je i novine. Cilj mu je bio da bolje zaštiti radnike, posebno radnu omladinu. Sv. Leonardo je cenio učenje pape Lava XIII. Pored porodičnog vaspitanja, onaj je dobio od monaha u Savoni, a nakon toga je otišao u bogosloviju u Torinu. Doktorira je teologiju, i kao sveštenik preuzeo posao u crkvi Santa Maria di Piaca i odmah počeo da okuplja omladinu u oratorijumu Anđela čuvara. Takođe je sarađivao u radu Oratorija sv. Alojzija u Torinu osnovao don Bosko. Od 1866. postavljen je za direktora Mladih radnika u Torinu, što je bilo vrlo slično radu koji je u Nemačkoj osnovao Adolf Kolping. Njegovim naporima mladi su dobili priliku da se obrazuju, nauče zanate ili druge veštine. Da bi se takve institucije mogle održavati, trebalo je obezbediti sredstva, a to se često činilo kao zahtev. Kruna njegovog predanog rada bilo je društvo koje se i dalje brine za bolesne, siromašne, . Sveti Leonard je umro na današnji dan 1900, a kanonizovan je 1970. Zaštitnik je šegrta, naučnika i radničke omladine, kao i mnogih parohija i crkava širom Italije i sveta.