Danas je Sv. Serapion Thumejski,biskup, poznati učenik sv. Antonije pustinjak. Serapion je bio veliki borac za istinu o Hristovom božanstvu, za koju se zalagao na Nicejskom saboru zajedno sa sv. Atanasije. A otkad je krajem 19.veka na gori Athosu pronadjen  Serapionova euhologija, ovaj svetitelj je povezan sa istorijom bogosluženja jer je pronađeni dokument od velike važnosti za proučavanje egipatske liturgije 4. veka, doba sv. Serapiona. Bio je episkop od 340. do 356. godine i, s obzirom na svoju službu, morao je uticati na tok liturgijske prakse. Doduše, nije dokazano da je episkop Serapion zaista bio tvorac pronađenog dela, jer se radi o prepisu, ali pošto originalni dokument nije pronađen, vrlo je verovatno da potiče upravo od ovog svetog episkopa. 

Danas je i  Sv. Nikola Flue, zaštitnik Švajcarske. Rođen je u gradu Flue 1417, u kojoj je kasnije obavljao razne javne službe. U dogovoru sa suprugom Dorotejom, sa kojom je imao desetoro dece, nakon što su odgajani do prve zrelosti, povukao se u samoću i pustinjački život. Iz te usamljenosti izašao bi tek kad je išao u crkvu ili kada su to zahtevali sigurnost i mir njegove otadžbine. Zvali su ga „Pater Patriae“, otac Otadžbine. Tradicija kaže da je 19 godina provedenih u pustinji Ranft proveo jedući samo euharistijski hleb. Umro je 1487. . 

HKM