Danas je sveti Sikst III. papa, koji je kormilo Crkve držao od 432. do svoje smrti 440. godine. Rođen je Rimljanin, a papa je postao 431. godine, samo godinu dana nakon Efeskog sabora, koji je osudio lažno učenje o pelagijanizmu i nestorijanizmu. Sikst se potrudio da vrati one koji su pogrešili ispovedajući svoju istinsku veru u Isusa Hrista. Delo Sv. Sikst III. treba pripisati završetku izgradnje nekih rimskih bazilika, poput bazilike sv. Sabine, ul. Lorens i Sv. Petar u lancima. Lateranska bazilika je za svoj pontifikat dobila veličanstvenu osmerokutnu krstionicu. Ipak, najveće delo sagrađeno za  vreme Siksta III. je bazilika sv. Marije Snežne u Eskvilinu, poznate kao Santa Maria Maggiore ili Sveta Marija Velika. Prelepi mozaici ove bazilike i dalje svedoče o događajima u Efeskom saboru. Iako je sv. Siktus je umro 29. marta 440. godine, Rimski martirolog slavi svoj praznik na današnji dan . Pontificate of Siktus III. jasno dokazuje primat rimskog episkopa koji je već tada bio priznat ne samo na Zapadu već i na Istoku. Grobnica pape Siksta III. nalazi se pored groba svetog mučenika Lavrentija(Lovra) na Tiburtinskoj cesti. .

HKM