Za sv. Šimuna, drugog jerusalemskog biskupa, misli se da je bio sin Kleofe, jednog od dvojice učenika kojima se Isus ukazao na putu u Emaus. Nakon mučeničke smrti sv. Jakova Mlađeg, prvog jerusalemskog biskupa oko godine 62. preostali učenici izabrali su Šimuna za njegovog naslednika. To je zabeležio otac crkvene istorije Euzebije u svojoj Crkvenoj istoriji. Sv. Šimuna su za progonstva prvih godina carevanja cara Trajana optužili pagani i judejci da je hrišćanin  i Davidov potomak. Godine 107. bio je dugo mučen, a zatim razapet. Pobudio je i čuđenje i divljenje posmatrača pa i samog konzularnog legata Tiberija Klaudija Atika, jer je bio starac od 109. godina a od toga biskup 43 godine.

Izvir:HKM