Crkva danas slavi Svetog Turibija Mongrojskog, rođenog 1538. godine u Španiji. Tada se školovao u nekoliko kulturnih centara. Magistrirao je u Santiago di Compostela, ali je pre doktoriranja postavljen za inkvizitora u Granadi. U ovoj službi upoznao je muslimane kao i misionare koji su težili da pridobiju neznabošce za hrišćansku veru. Istakao se kreposnim životom, i osećajem za pravdu. U to vreme je bio laik, ali je zapao za oko crkvenim ljudima. 1579. postavljen je za nadbiskupa Lime i primio je sve svete redove odjednom. Obnovio je crkvenu disciplinu, izgradio crkve, verske kuće i bolnice. Posebno se brinuo o siromašnima i o vaspitanju mladića za koje je sagradio bogosloviju. Turibije je imao katehizis napisan na tri jezika. Stalno je učio, posebno nove jezike i dijalekte Indijanaca, da bi im mogao propovedati jevanđelje bez tumača. Time je mnoge stekao za katoličku crkvu. Takođe je održao tri provincijska sabora u svojoj nadbiskupiji Turibije, prema preporukama Tridentskog sabora. Takođe je održao 13 eparhijskih sinoda, a i sam je četiri puta posetio nadbiskupiju. Umro je u maloj i siromašnoj crkvi među svojim Indijancima, na Veliki četvrtak, 23. marta 1606. Papa Benedikt XII kanonizovao ga je 1726. Sveti je zaštitnik Perua, nadbiskupije Lim, latinoameričkih biskupa, rodne Mayorge, koledža i crkava. 

HKM