O današnjem svecu imamo malo istorijskih podataka. Znamo da je bio sveštenik u Rimu i da ga je odlikovala mudrost i moralni život. Zbog toga je uživao velik ugled i među paganima i među hrišćanima. Car Klaudije II. Gotski (268-270) želeo je da ga upozna. Valentin je naslućivao šta bi mu se, nakon susreta sa carem moglo dogoditi, pa se zato molitvom pripremio za skori kraj, za mučeničku smrt. Na pitanje jednog od sudija šta misli o rimskim bogovima odgovorio je da su oni demoni na šta je cela skupština skočila na noge i tražila njegovu smrt. Car se uplašio pobune i Valentina je predao gradskom eparhu a on opet sudiji Asteriju. Gradski eparh je starca sveštenika, Valentina osudio na bičevanje, nakon čega je naredio da mu odrube glavu. Bilo je to 269. godine na Flaminijskom putu.

Izvor:HKM