Danas se sećamo svete karmelićanke Tereze Benedikte od Krsta, rođena je kao Edit Stajn, 12. oktobra 1891. godine u Vroclavu (tada Breslau), kao najmlađe, jedanaesto dete jevrejske porodice. Ona je mučenica koncentracionih logora u Drugom svetskom ratu.

U ranoj mladosti je izgubila veru. Studirala je pedagogiju i filozofiju kod profesora Edmunda Huserle, osnivača fenomenologije. On ju je, primetivši njene sposobnosti, uzeo za asistenta. Sve više ju je mučila praznina koju je osećala zbog gubitka vere. U ratu je bila potresena  herojskim držanjem žene palog vojnika, koja joj je otvorila oči za Hristov krst. To iskustvo je krunisano kada joj je 1921. godine u ruke došla autobiografija sv. Tereze ​​Avilske.

Krštena je 1922. godine. Predavala je u liceju sestarama dominikankama u Špajeru od 1923. 1931. godine. Dve godine kasnije pokušala je da uđe u karmel, ali je odbijena. Pošto je u Nemačkoj rastao talas antisemitizma, svoje poslednje predavanje na Univerzitetu održala je 25. februara 1933. godine. To joj je pomoglo da ostvari svoj san o karmelu. U aprilu sledeće godine svečano je obukla karmelsko odelo i postala s. Tereza ​​Benedikta od Krsta. Svečane zavete je položila na Veliki petak četiri godine kasnije. Za nju se tajna života u Karmilu sastojala u tome da se čovek s poverenjem prepusti Božijem zahvatu ljubavi. U potpunoj slobodi se suobličiti Hristu i sa njim doživeti dubinu radosti ali i tajnu patnje.

Iz bezbednosnih razloga, sestre iz nemačkog karmela poslale su je u Holandiju. Sestra Tereza Benedikta od Krsta je pisala razna dela; Iz života jedne jevrejske porodice; Nauka o krstu, Studija o Ivanu od Krsta. Bila je svesna opasnosti, pa su sva njena dela o Krstu proživela. Spremno je rekla: “Ave Crux, spes unica – Zdravo Krstu, nado jedina!”

Kada je Gestapo došao po nju 2. avgusta 1942, zagrlila je svoju sestru Rozu, iz karmelićanku trećeg reda, i rekla joj: „Hajde da se žrtvujemo za naš narod!“ Život je završila u gasnoj komori između 8. i 11. avgusta 1942. godine. Papa Ivan Pavao II. proglasio je svetom 1998. godine, a suzaštitnicom Evrope 1999. godine.

MOLITVA

Bože otaca naših, ispuni nas mudrošću krsta, kojom si čudesno obogatio Svetu Terezu Benediktu u času mučeništva, I po njenom zastupništvu daj nam da uvek tražimo Tebe, najveću Istinu, i da budemo do smrti verni večnom savezu ljubavi, koji je tvoj  Sin zapečatio svojom krvlju na spasenje svih ljudi. Po Hristu Gospodinu našem. Amin.

Sveta Terezo Benedikto od Križa, moli za nas!