Sveti Modest bio je jedan od biskupa drevne biskupije u Trieru. O njegovom životu imamo samo veoma  kratke podatke iz raznih martirologija ili rukopisa iz Nemačke i Holandije. Odatle je njegovo ime upisano u Rimski martirologijum, najveći popis mučenika i svetaca Crkve. Sveti Modest je upravljao biskupijom u Trieru tokom poslednje četvrtine V. veka, kada se raspadalo Zapadno Rimsko carstvo i kada je svuda po Evropi zbog seobe naroda i provala barbara vladala potpuna nesigurnost. Pljačke, osvajanja i masovna ubijanja bila su svakodnevno prisutna. U to teško doba jedina svetla tacka bili su neustrašivi sveti biskupi koji su se i uz opasnost gubljenja sopstvenog života umeli žrtvovati se za svoje stado. Takav je bio i biskup Modest. On je prema prilično pomnom proučavanju umro godine 486. Pokopan je u crkvi svete Marije u Trieru. Ta je crkva slavna kao proštenička, jer se u njoj čuvaju relikvije svetog apostola Matije. Blagdan sv. Modesta slavi se danas, na dan na koji se pre obnove kalendara slavio i blagdan svetog Matije.

HKM