Psaltir III. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

    Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
        svijet i svi koji na njemu žive.
    On ga na morima utemelji *
        i na rijekama učvrsti.

    Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
        tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
    Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
        duša mu se ne predaje ispraznosti, *
        i ne kune se varavo.
    On blagoslov prima od Gospodina *
        i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
    Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
        koji traže lice Boga Jakovljeva.

    »Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin silan i junačan, *
        Gospodin silan u boju!«

    »Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin nad Vojskama – *
        on je Kralj slave!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

HIMAN

Već zora rumen prosipa,
U visu pjesme ore se,
Pun slavlja svijet odjekuje,
Od groze urla pakao.

Oslobođene očeve
Iz tamnog smrtnog podzemlja
U svijetli život izvodi
Nebeski Kralj svemogući.

Stražari grob mu čuvali
I pečatio kamen ga,
A u grob svoj ko pobjednik
On sada smrt sahranjuje.

I viče sjajan anđeo:
Nek pjesme grobne svrše se,
Tugovat, plakat prestajte:
Zatirač smrti uskrsnu!

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.PSALMODIJA

Ps 87 (86). Jeruzalem – majka svih naroda

Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je: on je majka naša
(Gal 4, 26).

Ant. 1. Pjevat ćemo igrajući kolo: Svi su izvori moji u tebi, grade Božji, aleluja.    Zdanje svoje na svetim gorama *
        ljubi Gospodin;
    draža su mu vrata sionska *
        nego svi šatori Jakovljevi.

    Divote se govore o tebi, *
        grade Božji!
    »Evo, Rahab i Babilon brojit ću *
        k onima što me štuju;
    Filisteja i Tir i narod etiopski – *
        i oni su rođeni ondje.«
    O Sionu se govori: †
        »Ovaj i onaj u njemu je rođen! *
        Svevišnji ga utemelji!«

    Gospodin će zapisati u knjigu naroda: *
        »Ovi su rođeni ondje.«
    I pjevat će igrajući kolo: *
        »Svi su izvori moji u tebi!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Pjevat ćemo igrajući kolo: Svi su izvori moji u tebi, grade Božji, aleluja.
Hvalospjev (Iz 40, 10-17). Dobri pastir: uzvišeni i premudri Bog

Dolazim ubrzo i plaća je moja sa mnom (Otk 22, 12).

Ant. 2. Kao pastir skupit će janjce i nosit ih u svom naručju, aleluja.


    Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, *
        mišicom svojom vlada!
    Evo s njim naplata njegova, *
        a ispred njega njegova nagrada.
    Kao pastir pase stado svoje, *
        u ruke uzima jaganjce,
    nosi ih u svome naručju, *
       i brižljivo njeguje dojilice.

    Tko je šakom izmjerio more, *
        i nebesa premjerio pedljem?
    Tko je mjericom izmjerio zemlju, †
        i planine na mjerila, *
        a tezuljom bregove?
    Tko je pokrenuo duh Gospodnji, *
        koji ga je uputio savjetnik?
    S kim se on posavjetova, †
        tko je njemu mudrost ulio, *
        naučio ga putovima pravde?
    Tko li ga je naučio znanju, *
        pokazao mu put k umnosti?

    Gle, narodi su kao kap iz vedra, †
        vrijede kao prah na tezulji. *
        Otoci, gle, lebde poput truna!
    Libanon je malen za lomaču, *
        a zvijeri njegovih nema dosta za paljenicu.
    Svi narodi ko ništa su pred njim, *
        ništavilo su njemu i praznina.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Kao pastir skupit će janjce i nosit ih u svom naručju, aleluja.

 Ps 99 (98). Bog – sveti i pravedni kralj

Ti si iznad kerubina; postavši nama sličan, izmijenio si zlo stanje naše zemlje (sv. Atanazije).

Ant. 3. Velik je Gospodin na Sionu, uzvišen nad sve narode, aleluja.    Gospodin kraljuje – nek zadršću narodi; *
        sjedi nad kerubima –
        zemlja nek se potrese!
    Velik je Gospodin na Sionu, *
        uzvišen nada sve narode.

    Nek slave ime tvoje veliko i strašno: *
        ono je sveto!
    Ti kralj si moćni koji ljubiš što je pravo, †
        pravednost ti si utvrdio, *
        pravo i pravednost vršiš u Jakovu.

    Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
        padnite pred podnožje njegovo: *
        ono je sveto.

    Mojsije i Aron među svećenicima njegovim †
        i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo: *
        zazivahu Gospodina, i on ih usliša.
    Iz stupa od oblaka govoraše njima: †
        slušahu zapovijedi njegove *
        i odredbe što ih dade.
    Gospodine, Bože naš, ti si ih uslišivao; †
        Bože, milostiv si bio njima *
        premda si kažnjavao grijehe njihove.

    Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
        padnite pred svetu goru njegovu: *
        jer svet je Gospodin, Bog naš.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Velik je Gospodin na Sionu, uzvišen nad sve narode, aleluja.

KRATKO ČITANJE     Rim 8, 10-11

Ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.


 
KRATKI OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin,* aleluja, aleluja. Iz groba.
O. Koji je za nas visio na križu.* Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Iz groba.


 
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV
 
Ant. Zaista zaista kažem vam: Tko vjeruje u mene, ima život vječni, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.


 
Ant. Zaista zaista kažem vam: Tko vjeruje u mene, ima život vječni, aleluja.

MOLBENICA

Čast iskažimo Kristu koji je uskrsnuo i trajno je nazočan u svojoj Crkvi te mu upravimo svoju molbu:

                                  Ostani s nama Gospodine.

Gospodine Isuse, slavodobitniče nad grijehom i smrću;
-ostani u našoj sredini ti koji živiš u vjeke vjekova.

Dođi k nama sa svojom nepokolebljivom snagom;
-i Božju dobrotu pokaži našim srcima.

Pomozi svijet koji trpi zbog nesloge;
-ti koji jedini možeš nas nanovo roditi i pomiriti nas s Bogom.

Utvrdi nas u vjeri u konačnu pobjedu;
-i ojačaj nas u nadi svoga dolaska.

Oče naš…


MOLITVA

Svemoguči vječni Bože, u ove dane daješ nam da potpunije upoznamo tvoju dobrotu: udijeli nam da obilnije i postignemo. Oslobodio si nas lutanja po tami, daj da čvršće prionemo uz istinu tvoje riječi. Po Gospodinu.ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.