Psaltir III. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

    Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
        svijet i svi koji na njemu žive.
    On ga na morima utemelji *
        i na rijekama učvrsti.

    Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
        tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
    Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
        duša mu se ne predaje ispraznosti, *
        i ne kune se varavo.
    On blagoslov prima od Gospodina *
        i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
    Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
        koji traže lice Boga Jakovljeva.

    »Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin silan i junačan, *
        Gospodin silan u boju!«

    »Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin nad Vojskama – *
        on je Kralj slave!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

HIMAN

Već zora rumen prosipa,
U visu pjesme ore se,
Pun slavlja svijet odjekuje,
Od groze urla pakao.

Oslobođene očeve
Iz tamnog smrtnog podzemlja
U svijetli život izvodi
Nebeski Kralj svemogući.

Stražari grob mu čuvali
I pečatio kamen ga,
A u grob svoj ko pobjednik
On sada smrt sahranjuje.

I viče sjajan anđeo:
Nek pjesme grobne svrše se,
Tugovat, plakat prestajte:
Zatirač smrti uskrsnu!

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.
PSALMODIJA

Ps 86 (85). Vapaj u trpljenju i progonstvu

Blagoslovljen Bog koji nas tješi u svakoj našoj nevolji (2 Kor 1, 3. 4).

Ant. 1. Svi će narodi doći i klanjati se tebi, Gospodine, aleluja.

 

    Prigni uho svoje, Gospodine, i usliši me, *
        jer sam bijedan i ubog.
    Čuvaj dušu moju, jer sam pobožnik tvoj; *
        spasi slugu svoga koji se uzda u te!

    Ti si moj Bog; Gospodine, smiluj mi se, *
        jer povazdan vapijem k tebi.
    Razveseli dušu sluge svoga, *
        jer k tebi, Gospodine, dušu uzdižem.
    Jer ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš, *
        pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.

    Slušaj, Gospodine, molitvu moju, *
        i pazi na glas vapaja mog.
    U dan tjeskobe vapijem k tebi, *
        jer ćeš me uslišati.

    Nema ti ravna među bozima, Gospodine, *
        nema djela kakvo je tvoje.
    Svi narodi što ih stvori doći će †
        i klanjat se tebi, Gospodine, *
        i slavit će ime tvoje.
    Jer ti si velik i činiš čudesa: *
        ti si jedini Bog.

    Uči me, Gospodine, svojemu putu
        da hodim u istini tvojoj, *
        usmjeri srce moje da se boji imena tvojega!
    Hvalit ću te, Gospodine, Bože moj,
        svim srcem svojim, *
        slavit ću ime tvoje dovijeka,
    jer tvoje ljubavi prema meni ima izobila, *
        istrgao si moju dušu iz dubine Podzemlja.

    O Bože, oholice se digoše na me, †
        mnoštvo silnika život mi vreba, *
        i nemaju tebe pred očima.
    No ti si, Gospodine Bože, milosrdan i blag, *
        spor na srdžbu – sama ljubav i vjernost.
    Pogledaj na me i smiluj se meni; †
        daj svome sluzi snage svoje *
        i spasi sina sluškinje svoje!

    Daj mi milostivo znak naklonosti svoje, †
        da vide moji mrzitelji i da se postide, *
        jer si mi ti, Gospodine, pomogao, ti me utješio.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Svi će narodi doći i klanjati se tebi, Gospodine, aleluja.
Hvalospjev (Iz 33, 13-16). Gospodin, pravedan sudac

Za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve koji su daleko (Dj 2, 39).

Ant. 2. Oči će naše vidjeti Kralja u sjaju njegovu, aleluja.


    »Čujte vi koji ste daleko, što sam učinio, *
        a vi koji ste blizu, poznajte mi snagu!«
    Na Sionu strepe grešnici, *
        trepet spopada bezbožnika:
    »Tko će od nas opstati
        pred ognjem zatornim, *
        tko će od nas opstati pred žarom vječnim?«

    Onaj koji hodi u pravdi i pravo govori, *
        koji prezire dobit od prinude,
    koji otresa ruku da ne primi mito, †
        koji zatiskuje uši da ne čuje o krvoproliću, *
        koji zatvara oči da ne vidi zlo:

    on će prebivati u visinama *
        tvrđe na stijenama bit će mu utočište,
    imat će dosta kruha *
        i vode će mu svagda dotjecati.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Oči će naše vidjeti Kralja u sjaju njegovu, aleluja.Ps 98 (97). Gospodin – kralj i sudac

Ovaj psalam označuje prvi Gospodnji dolazak i vjeru svih naroda (sv. Atanazije).

Ant. 3. Svako će tijelo vidjeti spasenje Boga našega, aleluja.    Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
        jer učini djela čudesna.

    Pobjedu mu pribavi desnica njegova *
        i sveta mišica njegova.
    Gospodin obznani spasenje svoje, *
        pred poganima pravednost objavi.
    Spomenu se dobrote i vjernosti *
        prema domu Izraelovu.
    Svi krajevi svijeta vidješe *
        spasenje Boga našega.

    Sva zemljo, poklikni Gospodinu, *
        raduj se, kliči i pjevaj!
    Zapjevajte Gospodinu uz citru, *
        uz citru i uza zvuke glazbala;
    uz trublje i zvuke rogova: *
        kličite Gospodinu kralju!

    Neka huči more i što je u njemu, *
        krug zemaljski i stanovnici njegovi!
    Rijeke nek plješću rukama, *
        zajedno s njima neka se brda raduju!
    Jer Gospodin dolazi, *
        dolazi suditi zemlji.
    Sudit će krugu zemaljskom po pravdi *
        i pucima po pravici.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Svako će tijelo vidjeti spasenje Boga našega, aleluja.

KRATKO ČITANJE Rim 6, 8-11

Ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!


 
KRATKI OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin,* aleluja, aleluja. Iz groba.
O. Koji je za nas visio na križu.* Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Iz groba.


 
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV 
 
Ant. Tko god vidi Sina i vjeruje u njega ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan, aleluja.
 
    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
       da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.


Ant. Tko god vidi Sina i vjeruje u njega ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan, aleluja.

MOLBENICA

Krist je predan zbog naših opačina i uskrsnuo radi našeg opravdanja. Njemu, svome Spasitelju, uskliknimo molbom:

                             Gospodine, spasi nas pobjedom svojom.

Kriste, Spasitelju, ti si nas obradovao nadvladavši smrt, uzvisio si nas uskrsnuvši i obilato si nas obdario darima; 
-potakni naša srca i posveti ovaj dan darom Duha Svetoga.

Tebe na nebu anđeli slave, a na zemlji ti se ljudi klanjaju;
-mi te u ovo uskrsno vrijeme molimo da primiš naše poklonstvo u duhu i istini.

Gospodine Kriste, spasi nas i očituj svoje milosrđe na nama koji iščekuju uskrsnuće;
-smiluj nam se i danas nas čuvaj od svakoga zla.

Kralju slave, živote naš, kad se ti ponovno pojaviš; 
daj da se tada i mi s tobom pojavimo u slavi.

Oče naš…

MOLITVA

Budi s nama Gospodine. Dao si nam milost vjere: daj nam dijela u uskrsnuću tvoga Sina Isusa Krista. Koji s tobom.

ZAKLJUČAK


Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo u život vječni. Amen.