Prvo čitanje:

Dj 11, 19-26

Propovijedahu i Grcima navješćujući evanđelje: Gospodina, Isusa.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Oni što ih rasprši nevolja nastala u povodu Stjepana dopriješe do Fenicije, Cipra i Antiohije nikomu ne propovijedajući Riječi doli samo Židovima. Neki su od njih bili Ciprani i Cirenci. Kad stigoše u Antiohiju, propovijedahu i Grcima navješćujući evanđelje: Gospodina, Isusa. Ruka Gospodnja bijaše s njima te velik broj ljudi povjerova i obrati se Gospodinu.Vijest o tom doprije do Crkve u Jeruzalemu pa poslaše Barnabu u Antiohiju. Kad on stiže i vidje milost Božju, obradova se te potaknu sve da u odlučnosti srca ostanu uz Gospodina. Ta bijaše to muž čestit, pun Duha Svetoga i vjere. Znatno se mnoštvo prikloni Gospodinu.Barnaba se zatim zaputi u Tarz potražiti Savla. Kad ga nađe, odvede ga u Antiohiju. Punu su se godinu dana sastajali u toj Crkvi i poučavali poveće mnoštvo te se u Antiohiji učenici najprije prozvaše kršćanima.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 87, 1-7

Pripjev:

Hvalite Gospodina svi narodi

Zdanje svoje na svetim gorama
ljubi Gospodin;
draža su mu vrata sionska 
nego svi šatori Jakovljevi.
Divote se govore o tebi,
grade Božji!

»Rahab i Babilon brojit ću 
k onima što me štuju;
Filisteja i Tir i narod etiopski — 
i oni su rođeni ondje.«
O Sionu se govori:
»Ovaj i onaj u njemu je rođen! 
Svevišnji ga utemelji!«

Gospodin će zapisati u knjigu naroda: 
»Ovi su rođeni ondje.«
I pjevat će igrajući kolo:
»Svi su izvori moji u tebi!«

Evanđelje:

Iv 10, 22-30

Ja i Otac jedno smo.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Svetkovao se u Jeruzalemu Blagdan posvećenja. Bila je zima. Isus je obilazio Hramom po trijemu Salomonovu. Okružili ga Židovi i govorili mu: »Dokle ćeš nam dušu držati u neizvjesnosti? Ako si ti Krist, reci nam otvoreno!« Isus im odgovori:»Rekoh vam pa ne vjerujete.Djela što ih ja činim u ime Oca svoga —ona svjedoče za mene.Ali vi ne vjerujetejer niste od mojih ovaca.Ovce moje slušaju glas moj;ja ih poznajem i one idu za mnom.Ja im dajem život vječnite neće propasti nikadai nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.Otac moj, koji mi ih dade,veći je od svihi nitko ih ne može ugrabitiiz ruke Očeve.Ja i Otac jedno smo.«Riječ Gospodnja.