Prvo čitanje:

Jak 1,12-18

Bog ne napastuje nikoga.

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Blago čovjeku koji trpi kušnju jer će, prokušan, primiti vijenac života koji je Gospodin obećao onima što ga ljube.Neka nitko u napasti ne rekne: »Bog me napastuje.« Ta Bog ne može biti napastovan na zlo i ne napastuje nikoga. Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači mami. Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću.Ne varajte se, braćo moja ljubljena!Svaki dobar dar,svaki savršen poklon odozgor je,silazi od Oca svjetlilau kome nema promjeneni sjene od mijene.Po svom naumu on nas porodiriječju Istineda budemo prvina nekanjegovih stvorova.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 94, 12-13a. 14-15. 18-19

Pripjev:

Blago onom koga ti poučavaš, Gospodine!

Blago onom koga ti poučavaš, Gospodine, 
i učiš Zakonu svojemu:
da mu mir udijeliš od nesretnih dana.

Jer neće Gospodin odbaciti naroda svojega
i svoje baštine neće napustiti; 
jer će se pravo dosuditi pravednosti,
i za njom će ići svi čestiti srcem.

Čim pomislim: »Noga mi posrće«,
dobrota me tvoja, Gospodine, podupire.
Kad se okupe tjeskobe u srcu mome, 
tvoje mi utjehe dušu vesele.

Evanđelje:

Mk 8, 14-21

Čuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodova!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Učenici zaboraviše ponijeti kruha; imali su samo jedan kruh sa sobom na lađi. Nato ih Isus opomenu: »Pazite, čuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodova!« Oni zamišljeni, među sobom govorahu: »Kruha nemamo.« Zamijetio to Isus pa im reče: »Zašto ste zamišljeni što kruha nemate? Zar još ne shvaćate i ne razumijete? Zar vam je srce stvrdnuto?Oči imate, a ne vidite;uši imate, a ne čujete?Zar se ne sjećate? Kad sam ono razlomio pet kruhova na pet tisuća, koliko ulomaka punih košara odnijeste?« Kažu mu: »Dvanaest.« »A kada razlomili sedam na četiri tisuće, koliko ulomaka punih košara odnijeste?« Odgovore: »Sedam.« A on će njima: »I još ne razumijete?«Riječ Gospodnja.