Prvo čitanje:

Ez 28, 1-10

Čovjek si, a ne Bog, a svoje srce s Božjim izjednači.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Dođe mi riječ Gospodnja: »Sine čovječji, kaži knezu tirskome:

Ovako govori Gospodin Bog:

Tvoje se srce uzoholi,

ti reče: ‘Ja sam bog!

Na božjem prijestolju sjedim

u srcu morskom.’

Iako čovjek, a ne Bog,

ti srce svoje izjednači s Božjim.

Bješe, eto, od Daniela mudriji,

nijedna ti tajna ne bje skrivena!

Mudrošću svojom i razborom natače bogatstva,

riznicu napuni srebrom i zlatom!

Mudar li bijaše trgovac,

bogatstvo svoje namnoži!

Al’ ti se s bogatstva srce uzoholi.

Stog ovako govori Gospodin Bog:

Jer svoje srce s Božjim izjednači,

dovest ću, evo, na te tuđince

najnasilnije među narodima.

Isukat će mačeve na mudrost ti divnu,

i ljepotu će ti okaljati,

bacit će te u jamu

da umreš nasilnijom smrću

od onih što umiru na pučini morskoj!

Hoćeš li tada pred krvnikom reći:

‘Ja sam bog’

Čovjek si, a ne bog,

u ruci svojih ubojica.

Umrijet ćeš smrću neobrezanih

od ruke tuđinske!

Jer ja, Gospodin, rekoh to —

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps Pnz 32, 26-28.30.35c-36ab

Pripjev:

Ja usmrćujem i oživljujem.

Rekoh: U prah ću ih smrviti,
zbrisati im spomen izmed ljudi.
Ali se bojah ruga dušmanskoga:
mogli bi im prevarit se protivnici.

Pa da kažu: »Pobjeda je naša,
nije to Gospodinova izvela ruka!«
Jer narod je to bez znanja,
oštroumlja u njih nema.

Kako da jedan tisuću u bijeg nagna,
i deset tisuća da dvojica gone,
da ih Stijena njina nije prodala,
da ih Gospodin nije izručio?

Jer blizu je dan njihove propasti,
udes njihov brzo im se bliži!
Dosudit će Gospodin puku svome,
sažalit se nad slugama svojim.

Evanđelje:

Mt 19, 23-30

Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«

Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: »Tko se onda može spasiti?« A Isus upre u njih pogled pa im reče: Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.«

Tada Petar prihvati pa upita: »Evo mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« Reče mu Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.«

»A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.«

Riječ Gospodnja.