Prvo čitanje:

Dj 14, 19-28

Pripovjediše Crkvi što sve Bog učini po njima.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Iz Antiohije i Ikonija nadođu neki Židovi, pridobiju svjetinu te kamenuju Pavla i odvuku ga izvan grada misleći da je mrtav. Kad ga pak okružiše učenici, usta on i uđe u grad. Sutradan ode s Barnabom u Derbu.Pošto navijestiše evanđelje tomu gradu i mnoge učiniše učenicima, vratiše se u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. Utvrđivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali.Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše Riječ pa siđu u Ataliju. Odande pak odjedre u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše.Kada stigoše, sabraše u Crkvu i pripovijediše što sve Bog učini po njima: da i poganima otvori vrata vjere. I proveli su nemalo vremena s učenicima.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 145, 10-13b.21

Pripjev:

Prijatelji tvoji, Gospodine, nek objave slavu divnoga kraljevstva tvoga.

Nek te, Gospodine, slave sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, 
neka o sili tvojoj govore.

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju 
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Nek usta kazuju hvalu Gospodnju,
i svako tijelo nek slavi sveto ime njegovo – 
uvijek i dovijeka.

Evanđelje:

Iv 14, 27-31a

Mir vam svoj dajem!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Mir vam ostavljam,mir vam svoj dajem.Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje.Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.Čuli ste, rekoh vam:’Odlazim i vraćam se k vama’.Kad biste me ljubili, radovali biste sešto idem Ocu,jer Otac je veći od mene.Kazao sam vam to sada,prije negoli se dogodi,da vjerujete kad se dogodi.Neću više s vama mnogo govoritijer dolazi knez svijeta.Protiv mene ne može on ništa.Ali neka svijet upozna da ja ljubim Ocai da tako činim kako mi je zapovjedio Otac.«Riječ Gospodnja.