Prvo čitanje:

Jr 30, 1-2. 12-15.18-22

Zbog grijeha silnih tvojih to ti učinih. Ali ću izmijeniti udes šatora Jakovljevih.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Riječ koju Gospodin upravi Jeremiji:

Ovako govori Gospodin, Bog Izraelov:

Upiši u knjigu sve ove riječi koje ti govorim.

Uistinu, ovako govori Gospodin:

Neiscjeljiva je rana tvoja,

neprebolan polom tvoj.

Nema lijeka rani tvojoj,

i nikako da zaraste.

Zaboraviše te svi ljubavnici,

više za te i ne pitaju!

Jer po tebi ja udarih

ko što udara neprijatelj,

kaznom krutom za bezakonje

i za mnoge grijehe tvoje.

Zašto kukaš zbog rane svoje?

Zar je neizlječiva tvoja bol?

Zbog mnoštva bezakonja

i grijeha silnih tvojih

to ti učinih.

Ovako govori Gospodin:

Evo, izmijenit ću udes šatora Jakovljevih,

smilovat ću se na stanove njegove:

na razvalinama njegovim bit će opet grad sazidan,

i dvori će stajati na starome mjestu.

Iz njih će se čuti hvalospjev,

i glasovi radosni.

Umnožit ću ih,

i više im se neće smanjiti broj,

ugled ću im dati,

i više ih neće prezirati.

Sinovi njihovi bit će mi kao nekoć,

zajednica njina preda mnom će čvrsto stajati,

a kaznit ću sve njihove ugnjetače.

Glavar njihov iz njih će niknuti,

vladar njihov ispred njih će izaći.

Pustit ću ga k sebi da mi se približi —

jer tko da se usudi sâm preda me! —

riječ je Gospodnja.

I vi ćete biti moj narod,

a ja vaš Bog.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 102, 16-21.29.22-23

Pripjev:

Gospodin će sazidati Sion i pokazati se u slavi svojoj.

Tad će se pogani bojati, Gospodine, imena tvojega,
i svi kraljevi zemlje slave tvoje,
kad Gospodin opet sazda Sion,
kad se pokaže u slavi svojoj,
kad se osvrne na prošnju ubogih
i ne prezre molitve njihove.

Nek se zapiše ovo za budući naraštaj,
puk što nastane neka hvali Gospodina.
Jer Gospodin gleda sa svog uzvišenog svetišta,
s nebesa na zemlju gleda
da čuje jauke sužnjeva,
da izbavi smrti predane.

Djeca će tvojih slugu živjeti u miru,
i potomstvo će njihovo trajati pred tobom
da se na Sionu navijesti ime Gospodnje
i njegova hvala u Jeruzalemu,
kad se narodi skupe
i kraljevstva da služe Gospodinu.

Evanđelje:

Mt 14, 22-36

Zapovijedi mi da dođem k tebi po vodi!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam.

Lađa se već mnogo stadija bila otisla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: »Uistinu, ti si Sin Božji!«

Pošto preploviše, dođu na kraj, u Genezaret. I ljudi ga onoga kraja prepoznaju pa razglase po svoj onoj okolici. I donošahu mu sve bolesnike te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi.

Riječ Gospodnja.