Prvo čitanje:

Izr 21, 1-6.10-13

Razne poslovice.

Čitanje Knjige Mudrih izreka

Kraljevo je srce u ruci Gospodina kao voda tekućica;

vodi ga kuda god hoće.

Svaki je put čovjeku pravedan u vlastitim očima,

a Gospodin ispituje srca.

Da se vrši pravda i pravo,

draže je Gospodinu nego žrtva.

Ponosite oči i oholo srce,

i svjetiljka opakih, to je grijeh.

Namisli marljivoga samo su na korist,

a nagloga samo na siromaštvo.

Blago stečeno jezikom lažljivim

nestalna je ispraznost onih koji traže smrt.

Duša opakoga želi zlo:

u njega nema milosti ni za bližnjega.

Kad se podsmjevač kazni, neiskusan postaje mudar,

a mudri iz pouke crpe znanje.

Na kuću opakoga pazi Svepravedni

i opake strovaljuje u nesreću.

Tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha,

i sam će vikati, ali ga neće nitko uslišati.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119, 1.27.30.34-35.44

Pripjev:

Uputi me, Gospodine, stazom svojih zapovijedi.

Blaženi oni kojih je put neokaljan,
koji hode po Zakonu Gospodnjem!

Pokaži mi put odredaba svojih,
i o čudesima ću tvojim razmišljat.

Put istine ja sam odabrao,
pred oči sam stavio odluke tvoje.

Pouči me da se tvoga držim Zakona,
i čuvat ću ga svim srcem.

Uputi me stazom svojih zapovijedi,
jer ja u njoj uživam.

Tvoj ću Zakon čuvati
uvijek i dovijeka.

Evanđelje:

Lk 8, 19-21

Majka moja i braća moja — ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše je.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Majka Isusova i braća njegova htjedoše k njemu, ali ne mogoše do njega zbog mnoštva. Javiše mu: »Majka tvoja i braća tvoja stoje vani i žele te vidjeti.« A on im odgovori: »Majka moja, braća moja — ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše.«

Riječ Gospodnja.