Prvo čitanje:

2Sol 2, 1-3a.14-17

Držite se predaja u kojima ste poučeni.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Što se tiče Dolaska Gospodina našega Isusa Krista

i našeg okupljanja oko njega,

molimo vas, braćo:

ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju

niti uznemiriti

ni nekim duhom,

ni nekom riječju,

ni nekim tobože našim pismom,

kao da će sad-na Dan Gospodnji.

Neka vas nitko ne zavede ni na koji način.

Gospodin vas pozva po našem evanđelju

na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.

Stoga, braćo, čvrsto stojte

i držite se predaja u kojima ste poučeni

bilo našom riječju, bilo pismom.

A sam Gospodin naš Isus Krist

i Bog, Otac naš,

koji nas uzljubi

i koji nam po milosti dade

trajno ohrabrenje i dobru nadu,

neka ohrabri vaša srca

i neka ih učvrsti

u svakom dobru djelu i riječi!

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 96, 10-13

Pripjev:

Gospodin dolazi suditi zemlji.

Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!«
Svijet on učvrsti da se ne pomakne,
narodima pravedno upravlja.

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo!
Neka huči more i što je u njemu!
Nek se raduje polje i sve što je na njemu,
neka klikće šumsko drveće!

Neka klikće pred Gospodinom, jer dolazi,
jer dolazi suditi zemlji.
Sudit će svijetu po pravdi
i narodima po istini svojoj.

Evanđelje:

Mt 23, 23-26

Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe, vjernost. Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati. Slijepe vođe! Cijedite komarca, a gutate devu!«

»Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Čistite čašu i zdjelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe. Farizeju slijepi! Očisti najprije nutrinu čaše da joj i vanjština bude čista.«

Riječ Gospodnja.