Prvo čitanje:

Dj 4, 32-37

Jedno srce i jedna duša.

Čitanje Djela apostolskih

U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost. Doista nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao.A Josip, od apostola prozvan Barnaba, što znači Sin utjehe, levit, rodom Cipranin, posjedovaše jednu njivu; proda je pa donese novac i postavi pred noge apostolima.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 93, 1-2.5

Pripjev:

Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven!

Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven,
Gospodin zaodjeven moću i opasan.

Čvrsto stoji krug zemaljski,
neće se poljuljati:
Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona,
ti si od vječnosti!

Tvoja su obećanja vjere predostojna, 
svetost se dolikuje Domu tvojemu, 
Gospodine, u sve dane!

Evanđelje:

Iv 3, 7b-15

Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu:»Treba da se rodite nanovo, odozgor.Vjetar puše gdje hoće;čuješ mu šum,a ne znaš odakle dolazi i kamo ide.Tako je sa svakimkoji je rođen od Duha.«Upita ga Nikodem: »Kako se to može zbiti?«Odgovori mu Isus: »Ti si učitelj u Izraelu pa to da ne razumiješ?Zaista, zaista, kažem ti:govorimo što znamo,svjedočimo za ono što vidjesmo,ali svjedočanstva našega ne primate.Ako vam rekoh zemaljskopa ne vjerujete,kako ćete vjerovatikad vam budem govorio nebesko?Nitko nije uzašao na nebodoli onaj koji siđe s neba,Sin Čovječji.I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinjitako ima biti podignut Sin Čovječjida svaki koji vjeruje,u njemu ima život vječni.«Riječ Gospodnja.