Prvo čitanje:

Job 3, 1-3.11-17.20-23

Čemu darovati svjetlo nesretniku?

Čitanje Knjige o Jobu

Job otvori usta i prokle dan svoj; poče svoju besjedu i reče:

O, ne bilo dana kad sam se rodio

i noći što javi: »Začeo se dječak!«

Što nisam mrtav od krila materina,

što ne izdahnuh izlazeć iz utrobe?

Čemu su me dva koljena prihvatila

i dojke dvije da me nejaka podoje?

U miru bih vječnom počivao sada,

spavao bih, pokoj svoj bih uživao

s kraljevima i savjetnicima zemlje

koji su sebi pogradili grobnice,

ili s knezovima, zlatom bogatima,

što su kuće svoje srebrom napunili.

Ne bih bio — ko nedonošče zakopano,

ko novorođenče što svjetla ne vidje.

Zlikovci se više ne obijeste ondje,

iznemogli tamo nalaze počinka.

Čemu darovati svjetlo nesretniku

i život ljudima zagorčene duše

što smrt očekuju, a ona ne stiže,

većma no za blagom, za njome kopaju,

koji bi se humku grobnom veselili,

klicali od sreće kad bi grob svoj našli —

čovjeku kom put je životni sakriven,

koga sa svih strana Bog je zapriječio?

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 88, 2-8

Pripjev:

Neka dopre do tebe molitva moja, Gospodine!

Gospodine, Bože moj, vapijem danju,
a noću naričem pred tobom.
Neka dopre do tebe molitva moja,
prigni uho k vapaju mome.

Jer mi duša zasićena patnjama,
moj se život bliži Podzemlju.
Broje me k onima što u grob silaze,
postadoh sličan nemoćniku.

Među mrtvima moj je ležaj,
poput ubijenih što leže u grobu
kojih se više ne spominješ,
od kojih si ustegao ruku.

Smjestio si me u jamu duboku,
u tmine, u bezdan.
Teško me pritišće ljutnja tvoja,
i svim me valima svojim prekrivaš.

Evanđelje:

Lk 9, 51-56

Isus sa svom odlučnošću krenu prema Jeruzalemu.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu.

I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijsko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo.

Riječ Gospodnja.