Prvo čitanje:

Am 3, 1-8; 4.11-12

Gospodin Bog govori: tko da ne prorokuje?

Čitanje Knjige proroka Amosa

Počujte, sinovi Izraelovi, ovu riječ

koju Gospodin zbori protiv vas,

protiv svakoga roda

što ga izvedoh iz zemlje egipatske:

Među svim plemenima zemaljskim

samo vas poznah,

zato ću vas kazniti za sve grijehe vaše.

Idu li dvojica zajedno

da se ne dogovore?

Riče li lav u šumi

ako plijena nema?

Reži li lavić u brlogu

ako ništa ne ulovi?

Pada l’ ptica na zemlju

ako na njoj zamke nema?

Diže li se mreža sa zemlje

ako se ništa ne uhvati?

Trubi li truba po gradu

da se narod ne uzbuni?

Hoće li kob pogoditi grad

ako je Gospodin ne pošalje?

Ništa ne čini Gospodin Bog

a da osnove svoje ne otkrije

slugama svojim prorocima.

Lav riče: tko da se ne prestravi?

Gospodin Bog govori:

tko da ne prorokuje?

Obarah vas ko što Bog obori

Sodomu i Gomoru,

bijaste ko glavnja

iz ognja istrgnuta,

pa ipak se ne obratiste k meni —

riječ je Gospodnja.

Stog ću, Izraele, ovako s tobom postupiti,

i jer ću tako s tobom postupiti,

pripravi se, Izraele,

da susretneš Boga svoga!

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 5, 4b-8

Pripjev:

Gospodine, u svojoj me pravdi vodi!

Zorom ti već lijem molitve u nadi čekajuć,
jer ti nisi Bog kom je nepravda mila:
zlobniku nema boravka s tobom,
opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom.

Mrziš sve koji čine bezakonje
i uništavaš lažljivce.
Krvopija i varalica
Gospodinu se gadi.

A ja ću po velikoj dobroti tvojoj
unići u Dom tvoj;
past ću ničice pred svetim Duhom tvojim,
Gospodine, prepun poštovanja.

Evanđelje:

Mt 8, 23-27

Ustade, zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus uđe u lađu, pođoše za njim njegovi učenici. I gle, žestok vihor nasta na moru tako da lađu prekrivahu valovi. A on je spavao. Oni pristupiše i probudiše ga govoreći: »Gospodine, spasi, pogibosmo!« Kaže im: »Što ste plašljivi, malovjerni?« Tada ustade i zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha. A ljudi se u čudu pitali: »Tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?«

Riječ Gospodnja.