Prvo čitanje:

1 Kor 15, 1-8

Gospodin se ukaza Jakovu, onda svim apostolima.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo!Dozivljem vam u pametevanđelje koje navijestih,koje primiste,u kome stojite,po kojem se spasavate,ako držite što sam vam navijestio;osim ako uzalud povjerovaste.Doista, predadoh vam ponajprije što i primih:Krist umrije za grijehe naše po Pismima;bi pokopani uskrišen treći dan po Pismima;ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici.Potom se ukaza braći,kojih bijaše više od pet stotina zajedno;većina ih još i sada živi, a neki usnuše.Zatim se ukaza Jakovu,onda svim apostolima.Najposlije, kao nedonoščetu, ukaza se i meni.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 19, 2-5

Pripjev:

Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje,
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije,
nije ni glas što se može čuti,
al’ po svoj zemlji razliježe se jeka,
riječi njihove sve do nakraj svijeta.

Evanđelje:

Iv 14, 6-14

Toliko sam vremena s vama i još me ne poznate.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Tomi:»Ja sam Put i Istina i Život:nitko ne dolazi Ocu osim po meni.Da ste upoznali mene,i Oca biste moga upoznali.Od sada ga i poznajetei vidjeli ste ga.«Kaže mu Filip:»Gospodine, pokaži nam Ocai dosta nam je!«Nato će mu Isus:»Filipe, toliko sam vremena s vamai još me ne poznaš?«»Tko je vidio mene, vidio je i Oca.Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’?Ne vjeruješ lida sam ja u Ocu i Otac u meni?Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim:Otac koji prebiva u meni čini djela svoja.Vjerujte mi:ja sam u Ocu i Otac u meni.Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte.Zaista, zaista, kažem vam:Tko vjeruje u mene,činit će djela koja ja činim;i veća će od njih činitijer ja odlazim Ocu.I što god zaištete u moje ime,učinit ću,da se proslavi Otac u Sinu.Ako me što zaištete u moje ime,učinit ću.«Riječ Gospodnja.