Prvo čitanje:

1Kr 8,22-23.27-30

Rekao si: »Tu će biti moje Ime«, da uslišavaš molitvu naroda svojeg izraelskog.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Salomon stupi, u nazočnosti svega zbora Izraelova, pred žrtvenik Gospodnji, raširi ruke prema nebu i reče:»Gospodine, Bože Izraelov! Nijedan ti bog nije sličan ni na nebesima ni dolje na zemlji, tebi koji držiš Savez i ljubav svojim slugama što kroče pred tobom svim svojim srcem.«»Ali zar će Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? Ta nebesa ni nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti, a kamoli ovaj Dom što sam ga sagradio! Pomno počuj molitvu i vapaj svoga sluge, Gospodine, Bože moj, te usliši vapaj i molitvu što je tvoj sluga tebi upućuje! Neka tvoje oči obdan i obnoć budu otvorene nad ovim Domom, nad ovim mjestom za koje reče: ‘Tu će biti moje Ime’. Usliši molitvu koju će sluga tvoj izmoliti na ovome mjestu. I usliši molitvu sluge svoga i naroda svojega izraelskog koju bude upravljao prema ovome mjestu. Usliši s mjesta gdje prebivaš, s nebesa; usliši i oprosti.«Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 84, 3-6a.8a.11

Pripjev:

Kako su mili stanovi tvoji, Gospodine nad Vojskama!

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno, 
siromasima po pravici.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare, 
vladari Šabe i Sebe danak donositi.

On će spasiti siromaha koji uzdiše, 
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu 
i spasit će život nevoljniku.

Evanđelje:

Mk 7,1-13

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku.A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca.Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: »Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?«A on im reče: »Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa:Ovaj me narod usnama časti,a srce mu je daleko od mene.Uzalud me štujunaučavajući nauke — uredbe ljudske.Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.« Još im govoraše: »Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste sačuvali svoju predaju. Mojsije doista reče: Poštuj oca svoga i majku svoju: I: Tko prokune oca ili majku, smrću neka se kazni. A vi velite: ‘Rekne li tko ocu ili majci: Pomoć koja te od mene ide neka bude ‘korban’, to jest sveti dar, takvome više ne dopuštate ništa učiniti za oca ili majku. Tako dokidate riječ Božju svojom predajom, koju sami sebi predadoste. I još štošta tomu slično činite.«

Riječ Gospodnja.